Головна Головна -> Твори -> Завдання художньоï лiтератури

Завдання художньоï лiтературиПам’ятаю, як збентежила мене новела Гр. Тютюнника “Климко”. Було таке вiдчуття,
нiби я сам весь час знаходився поруч з головним героєм, страждав i радiв разом iз
ним, переживав та вперто йшов до поставленоï мети. Я бачив нашу Украïну
у страшнi часи воєнного лихолiття i пишався спiввiтчизниками, душi яких не
затьмарили хмари нiмецькоï окупацiï.
Нi, я зовсiм не заперечую значення iсторичноï науки, але завдяки таланту
письменника минуле мого краю вiдкрилося менi виразно i болюче. Подiï твору
зворушили мою душу, багато чому навчили, а головне
Ї наповнили гордiстю за причетнiсть до народу, горде iм’я якому
Ї украïнець.
У цьому i полягає головне завдання лiтератури: показати життя, дiйснiсть у формi
художнього вiдбитку, але вiдбитку такого, який сам являє собою життя. Художня
лiтература
Ї це пiдручник життя, який дає нам iсторичнi знання, формує свiтогляд, впливає на
морально-естетичне самовдосконалення. У загальнонародному значеннi твори
художньоï лiтератури є тим невичерпним джерелом, яке живить громадянську та
суспiльну свiдомiсть, збуджує соцiальну активнiсть i сприяє всебiчному вихованню
читачiв.
Вiдкриваючи нову художню книгу, ми ще не знаємо нi ïï змiсту, нi
головних героïв. Та прочитавши цей твiр, нiби пiднiмаємося ще на одну
сходинку знань, мудростi, досвiду i вдосконалення власноï душi. Я впевнений,
що людство не могло б прогресивно розвиватися, якби не iснувало художньоï
лiтератури. Кращi твори, вiдбиваючи дiйснiсть народу у ïï зв’язку з
минулим, тим самим окреслюють загальний поступ вiд сучасного до майбутнього.
Життя, яке мiститься У творi, як мiнiкосмос, вiдбиває i виявляє в собi всесвiт,
повноту людського життя i всю цiлiснiсть буття.

Схожі твори: