Головна Головна -> Твори -> У чому сила художньоï лiтератури як виду мистецтва

У чому сила художньоï лiтератури як виду мистецтваУ нашому життi лiтература вiдiграє визначну роль. З дитинства до похилого вiку
людина живе нiбито у взаємодiï двох свiтiв
Ї повсякчасноï дiйсностi та художньоï лiтератури. У лiтературних образах
i подiях ми намагаємося виявити повсякденне, звичне, а от реальнi стосунки ми
часто будуємо на прикладах iдеальних героïв i величних почуттiв з прочитаних
творiв. З них ми пiзнаємо життя, вчимося споконвiчним духовним цiнностям,
знаходимо вiдповiдi на своï численнi питання.
Далеко не кожний з нас мав можливiсть жити бурхливими лiтературними пристрастями,
але майже всi ми неначе доторкнулися до них, одержали про них уявлення i вiдчули в
душi щось схоже, коли читали про хвилювання й страждання героïв книг. Саме у
свiтi цих героïв, створених митцями слова, життя постає перед нами не тiльки
таким, яким воно є у дiйсностi, але й таким, яким воно може i повинно бути.

Тисячолiттями людство виробляло та удосконалювало моральнi норми та iдеали
прекрасного. Все це, неначе у дзеркалi, вiдбивається у творах художньоï
лiтератури. Кожна епоха накладала свiй вiдбиток на систему моральних цiнностей
суспiльства, а лiтература, увiбравши ïх, доносить до читача.

Живопис i архiтектура, музика i скульптура, хореографiя i кiнематограф… Все це

Ї рiзнi форми самовиявлення людини, все це
Ї мистецтво. Та на мою думку, лише художня лiтература як найпопулярнiший його вид
здатна впливати на розвиток та становлення людини й усього людства загалом
найбiльшою мiрою.

Схожі твори: