Головна Головна -> Твори -> “Руська трiйця” та значення ïï дiяльностi для розвитку украïнськоï лiтератури

“Руська трiйця” та значення ïï дiяльностi для розвитку украïнськоï лiтературиI. Виникнення “Руськоï трiйцi”. (“Руська трiйця”
Ї це нелегальний лiтература ний гурток, органiзований 1834 р. у Львiвськiй
духовнiй семiнарiï.)
II. Просвiтницька дiяльнiсть учасникiв “Руськоï трiйцi”.
1. Творчiсть Маркiяна Шашкевича. (М. Шашкевич
Ї тонкий лiрик, автор малих вiршованих форм. У поезiях “О Наливайку” та
“Хмельницького обступлення Львова” автор доводить, що неволя народу не вiчна,
проти неï слiд боротися. Оповiданням “Олеся” Шашкевич поклав початок темi
змалювання опришкiв в украïнськiй лiтературi.)
2. Дiяльнiсть Iвана Вагилевича та Якова Головацького. (1833 року було укладено
рукописну збiрку “Син Русi”, пiдготовлено до друку фольклорно-лiтературну збiрку
“Зоря”. Члени гуртка вивчали iсторiю Украïни, збирали фольклор, дослiджували
печери в Карпатах.)
3. Значення видання “Русалки Днiстровоï”. (Вихiд альманаху “Русалка
Днiстровая” започаткував лiтературне й загальнокультурне вiдродження
Захiдноï Украïни. “Русалка Днiстровая” пiдносила дух народу, змiцнювала
вiру, кликала до єднання украïнцiв.)
4. Перекладацька дiяльнiсть I. Вагилевича. (1836 р. 1. Вагилевич вперше переклав
украïнською мовою “Слово о полку Iгоревiм”.)
III. Дiяльнiсть “Руськоï трiйцi” в оцiнцi видатних людей. (Дiяльнiсть
“Руськоï трiйцi”, на думку академiка О. Бiлецького, була першою спробою
народу Захiдноï Украïни заявити про своє iснування, про свою
нацiональну гiднiсть. Iз симпатiєю i теплом писав про цей гурток I. Франко, а
Дмитро Павличко такими словами завершив розповiдь про заслуги “Руськоï
трiйцi”:
I випливає наша мова
Русалкою з глибин Днiстра!)

Схожі твори: