Головна Головна -> Твори -> “Пiшов у смерть – i повернувся в думi” (образ Богдана Хмельницького у народнiй поезiï)

“Пiшов у смерть – i повернувся в думi” (образ Богдана Хмельницького у народнiй поезiï)Десятирiччя тому, коли украïнцi об’єдналися пiд жовто-блакитним прапором
незалежностi, слово “патрiотизм” набуло, на мiй погляд, нового звучання. У ньому
мiцно та гармонiйно переплелися i намагання вивести краïну iз
сьогоденноï кризи, i турбота за майбутнє рiдноï землi, i велика повага
до ïï славетного минулого.
Тому не дивно, що останнiм часом стрiмко зросла увага до iсторичних пiсень та дум,
де вiдбито iсторичну пам’ять нашого народу, його нацiональну свiдомiсть, без
якоï немає людини-патрiота. Особлива увага у цих народних перлах придiляється
образам славних героïв, що шаблею i серцем боронили свою Украïну. Це про
них наша сучасниця Лiна Костенко в романi “Маруся Чурай” сказала:

Тепер вiн з нами в радостi i в сумi.
Збагнуло серце вражене моє:
Пiшов у смерть – i повернувся в думi,
I вже тепер нiхто його не вб’є.
Почесне i особливе мiсце серед цих героïв посiдає образ Богдана Хмельницького
– украïнського гетьмана, талановитого державного дiяча, який оспiваний у
багатьох народних пiснях i думах, зокрема таких, як “Повстання проти польських
панiв”, “Хмельницький i Василiй Молдавський”, “Перемога над Корсунем” та iнших. У
них з натхненням пiдноситься велич Б. Хмельницького, бо вiн виражав волю народних
мас, надавав органiзованого характеру ïхнiм стихiйним виступам, був справжнiм
прикладом вiдваги, розуму i щирого патрiотизму.
Однiєю з найкращих i найвиразнiших дум про Хмельницького є знана i улюблена
украïнцями дума “Хмельницький i Барабаш”, побудована на гострому
протиставленнi двох образiв – Богдана Хмельницького i Барабаша. На мою думку, тут
криється значно глибший змiст: конфлiкт мiж Хмельницьким i Барабашем символiчно
вiдображає гострi протирiччя всього украïнського народу з польською шляхтою
та ïï прислужниками.
Засiб такого протиставлення допомагає безiменним авторам думи (бо, як вiдомо,
перший, авторський, текст доповнюється подалi рiзними виконавцями) краще змалювати
героïчну постать гетьмана Украïни. На тлi зрадницько-огидноï
позицiï Барабаша, його користолюбства контрастно постає звеличений народною
славою Богдан Хмельницький, який, як говориться в думi, “добре дбав” про волю
рiдного народу. У цьому його пiдтримали прославленi героï того часу –
полковники Максим Ольшанський (Кривонiс), Мартин Полтавський (Мартин Пушкар), Iван
Богун i Матвiй Борухович (Матвiй Гладкий). Вони дружно стояли плiч-о-плiч з
Хмельницьким, який закликав рiдний народ до своєï нацiональноï гiдностi
i незалежностi:
Ей, козаки, дiти, друзi, молодцi!
Прошу я вас, добре дбайте,
Од сна уставайте,
Руський очинаш читайте,
На лядськi табори наïжджайте,
Лядськi табори на три частi розбивайте,
Ляхiв, мостових панiв, упень рубайте,
Кров ïх лядську у полi з жовтим пiском мiшайте,
Вiри своєï християнськоï
у поругу вiчнi часи не подавайте!
I хоч останнiм часом звучать певнi звинувачення на адресу славетного гетьмана,
але, дотримуючись iсторичноï правди, ми не маємо права забувати, що, попри
своï помилки, великий воïн вiддав усього себе за свободу рiдноï
землi.

Схожі твори: