Головна Головна -> Твори -> Вiрш Олени Телiги “Сучасникам” як моральний заповiт поетеси

Вiрш Олени Телiги “Сучасникам” як моральний заповiт поетесиНе лiчу слiв. Даю без мiри нiжнiсть.
А може, в цьому й є моя смiливiсть:
Палити серце в хуртовинi снiжнiй,
Купати душу у холоднiй зливi.
Я ще i ще раз перечитую вiрш Олени Телiги “Сучасникам”. Намагаюся збагнути, що це:
лист до читачiв, щирий i вiдвертий, у якому авторка розповiдає про себе? Чи може,
це
Ї ïï своєрiдний звiт перед нами, перед суспiльством? Як на мене, то вiрш
цей можна ще порiвняти з лiричною пiснею душi…
Але, якщо навiть погодитися з усiма цими припущеннями, не можна не помiтити
найважливiшого: на ньому стоïть адреса
Ї “Сучасникам”. А це значить, що слова вiрша зверненi до кожноï людини, що
була сучасником поетки, i до сьогоднiшнiх сучасникiв, наших з вами. I тодi
приходить розумiння, що у рядках цiєï поезiï зашифрований заповiт
людини, яка знесла на абсолютно добровiльну Голгофу неймовiрний тягар
нацiональноï долi
Ї пiдкреслений украïнський патрiотизм i утримала його. Як на початку XX
столiття
Ї Леся Украïнка…
Вiтрами й сонцем Бог мiй шлях намiтив,
Та там, де треба,
Ї я тверда й сувора.
О краю мiй, моïх ясних привiтiв
Не дiставав вiд мене жодний ворог.
У цьому зiзнаннi
Ї величний i водночас важкий життєвий шлях дочки Украïни, яка, поєднавши
сталь i нiжнiсть у серцi й поезiï, окреслила перед сучасниками, минулими,
сьогоднiшнiми i майбутнiми, поняття щирого, а не плакатного патрiотизму. Я часто
поруч з ïï iм’ям читаю слово “самопожертва”. Думаю, сама вона мало
замислювалася над таким символом ïï життя. Найважливiшим для Олени
Телiги було прагнення донести i показати спiввiтчизникам iстинну любов до
Батькiвщини, пробудити i ïх серцях такi ж почуття, наповнити ïх серця
бажанням присвятити своє життя Украïнi.
Тому вiрш “Сучасникам” є моральним заповiтом кожному украïнцю.

Схожі твори: