Головна Головна -> Твори -> Схожiсть долi Василя Стуса i Тараса Шевченко

Схожiсть долi Василя Стуса i Тараса ШевченкоУкраïнська поезiя тiсно пов’язана з життям нашого багатостраждального
народу. Така вже доля Украïни, що найкращим ïï дiтям судилося
несправедливо коротке життя: 38 рокiв
Ї П. Грабовському, 42
Ї Лесi Украïнцi, 47
Ї Тарасовi Шевченко та Василю Стусу. Iз 47 рокiв життя в обох поетiв вкрадено
роки, якi провели вони на засланнi та в ув’язненнi.
Багато горя зазнали i Стус, i Шевченко. Вони любили рiдну землю, свiй край,
Украïну, i довгий час змушенi були жити поза ïï межами. Вони хотiли
писати, творити, давати своïми творами людям радiсть i пiдтримку, а змушенi
були виконувати важку роботу на засланнi. Та нiщо
Ї анi виснажлива праця, анi мiзерна зекiвська пайка, анi знущання наглядачiв, анi
ностальгiя за рiдною Украïною
Ї не зломило митцiв. Вони все витерпiли, дивуючи усiх незламнiстю вдачi та силою
духу.
Слова Михайлини Коцюбинськоï можна справедливо вiднести до таких рiзних i
водночас дуже схожих украïнських митцiв, хоча i сказанi вони були стосовно
В. Стуса: “Цiннiсть i всеохопнiсть його патрiотизму вражає. За кожним помислом,
за кожним словом
Ї Украïна. Вiдiрванiсть вiд рiдноï землi та розлука… тiльки посилила
його синiвський зв’язок з нею”.
Стус i Шевченко… ïх рiднить сила патрiотизму, любовi до Украïни,
незламнiсть духу. Силу вистояти, не зломитися дає переконанiсть у тому, що правда

Ї за ним, що вiн жив гiдно “…я не набрався скверни, ненавистi, прокльону,
каяття”. Життя Василя Стуса було сповнене добра, любовi, благородних дiянь в iм’я
Украïни. Нiколи вiн не вiдповiдав ненавистю на вчинене йому зло. Згадуються
слова Кобзаря, з якими звертався вiн до своєï долi:
Ми просто йшли, у нас нема
Зерна неправди за собою.
Рiзними словами великi поети далеких одна вiд одноï епох утверджували
справедливiсть обраного i пройденого ними шляху. Кожний по-своєму висловлює
упевненiсть: народ зрозумiє й оцiнить ïхнiй подвиг. Украïнський народ
високо цiнує творчiсть цих митцiв; ïхнi слова нiколи не пiдуть у небуття, бо
поколiння за поколiнням зберiгатимуть у пам’ятi щиру любов свою й доземно
вклонятимуться найвидатнiшим поетам Украïни Василевi Стусу та Тарасовi
Шевченку.

Схожі твори: