Головна Головна -> Твори -> Народе мiй, до тебе я ще верну (В. Стус)

Народе мiй, до тебе я ще верну (В. Стус)Украïнська поезiя тiсно пов’язана з iсторiєю нашого народу, визначалась
життям народу, була вершиною його духовностi. У найяскравiших своïх виявах
вона випереджала час, вступала у суперечнiсть iз неправдою, за що платила долями
й життям кращих своïх синiв. Василь Стус
Ї це свiтлий образ громадянина, цiлiснiсть патрiотизму якого вражає. За кожним
помислом, за кожним образом
Ї Украïна. Вiдiрванiсть вiд рiдноï землi тiльки посилила вiдчуття
синiвськоï любовi.
Як добре, що смертi не боюся
I не питаю, чи тяжкий мiй хрест,
Що перед вами, суддi, не клонюся
В передчуттi недовiдомих верст,
Ї
писав Василь Стус, викладаючи своє життєве кредо, своï духовнi принципи. Вiн
переконаний у своïй правотi, а це дає силу вистояти, не схилитися. Поет нiби
передчував свою трагiчну смерть, був готовий до неï, i не хотiв нiчого
змiнювати у своєму життi:
Яким мене мати вродила
I благословила в свiт.
I добре, що не зумiла
Мене вiд бiди вберегти.
Перебуваючи на чужинi, В. Стус думав про Украïну, мрiяв про рiдний край,
навiть у пiвнiчних пейзажах бачив свою землю та ïï символи:

На колимськiм морозi калина
Зацвiтає рудими слiзьми.
Неосяжна осонцена днина,
I собором дзвiнким Украïна
Написалась на мурах тюрми…
У однiй iз поетичних замальовок Василь Стус писав: “Я є вiльний
Ї i тому Украïна є вiльною, бо вона в менi…” Поет передбачав, що додому
повернеться лише мертвим, але це не тiльки не лякало його, а навiть спонукало
дякувати за те, що “…жив, любив i не набрався скверни, ненавистi, прокльону,
каяття”. Комунiстичний режим виявився безсилим перед незламнiстю духу Василя
Стуса, котрий вiрив у своє повернення в Украïну:
…ми ще повернемось,
обов’язково повернемось,
бодай
Ї ногами вперед,
але: не мертвi,
але: не переможенi,
але: безсмертнi.
I Василь Стус повернувся. Вiн живе серед нас у своïх невмирущих поезiях. I
буде вiчно у наших серцях.

Схожі твори: