Головна Головна -> Твори -> Мотиви лiрики Василя Стуса

Мотиви лiрики Василя СтусаТема Украïни проходить майже через усi поезiï В. Стуса. Хоч би що вiн не
писав: про свою дружину й сина, про себе й свою самоту, про дроти Мордовiï чи
сопки Колими, про життя i смерть
Ї завжди i скрiзь, названа чи не названа, стоïть за цим постать
утраченоï Батькiвщини. Украïна
Ї це трунок, що п’янить поета i надихає -його, це трутизна, що вбиває його тiло й
веде до загибелi.
…за стодолами вiтчизна,
перестрашене пташа,
то мiй трунок i трутизна,
нею витлiла душа.
У вiршi В. Стуса “Як добре те, що смертi не боюсь я” окреслено його страдницький
життєвий шлях. Хрест, який випало нести поетовi,
Ї це Украïна. Невiд’ємною часткою його життя було служiння словом знедоленiй
своïй Вiтчизнi. Поет незламний у своïй боротьбi, не схиляється перед
суддями, бо
…жив, любив i не набрався скверни,
ненавистi, прокльону, каяття.
Однак В. Стус вважав покликання поета другорядною справою. Першочергова

Ї бути людиною: “Поет повинен бути людиною. Такою, що, повна любовi, долає
природне почуття зненавистi, звiльнюється од неï, як од скверни”.

У найтяжчi роки свого життя, перебуваючи на засланнi, у всьому Василевi Стусу
ввижалася Украïна. Ось поет вгледiв на колимськiм морозi калину. Та цвiте
вона на чужинi рудими слiзьми. I одразу ж
Ї яскравий спалах споминiв:
Неосяжна осонцена днина,
i собором дзвiнким Украïна
написалась на мурах тюрми.
Собором вимальовується йому Батькiвщина на сiрих, мертвих тюремних стiнах. Дзвони,
сонце, радiсть, свято. Собор… Святе, високе, прекрасне, богоподiбне в людському
життi. Та замiсть того навкруги безгомiння, безлюддя, снiг…
…i котилося куль-покотьолом
моє серце в ведмежий барлiг.
У цьому ведмежому барлозi згасне зiрка життя пристрасного борця за свободу
Украïни. На чужiй землi зiйшлися кiнцi й початки.
З кожним вiршем В. Стуса тема Украïни поглиблюється. Жахливi часи
iсторiï Украïни, коли торгували рабами-украïнцями у ясир, знайшли
своє вiдображення в поезiï “За лiтописами Самовидця”. Навiть коли поет пише
своï рядки, присвяченi коханiй, то й тут йому бачиться рiдна земля:
“запарувала духом твоïм земля”. Так, його поезiя була жива однiєю любов’ю

Ї любов’ю до Украïни.

Схожі твори: