Головна Головна -> Твори -> Головна тема поезiï Василя Стуса

Головна тема поезiï Василя СтусаНаша Украïна має трагiчну i незвичайну iсторiю. Прикладiв тому можна навести
безлiч. Один iз них: найкращi люди часто сидять за гратами.
Одна iз таких трагiчних доль – доля Василя Стуса. Багато хто порiвнює В. Стуса з
Т. Шевченком.
“Якби було краще життя, я б вiршiв не писав, а – робив би коло землi”, – говорив
Стус. Вiн був освiченою людиною, навчався в аспiрантурi, мiг мати прекрасне
майбутнє, але доля свого народу не давала йому спокiйно жити. Не мiг вiн терпiти
наругу, брехню i лицемiрство.
Украïна – головна тема творчостi В. Стуса.
За стодалями вiтчизна,
перестрашене пташа,
то мiй трунок i трутизна,
нею витлiла душа.
В оцих коротких рядках увесь Стус. Про що б не писав Стус: про сина, матiр,
дружину, свою самоту в Мордовiï i на Колимi, про життя i смерть – вiн пише
про Украïну. Украïна його п’янить, робить навiженим, надає сили (це
“трунок”), але ж вона i “трутизна”, яка вбиває його дух i тiло.
З чого зiткана Украïна Стуса? Це спогади про дитинство, де вiн був щасливий,
де звучала мамина пiсня, це найсвятiша людина на землi – мати: “Вiтчизна. Матере,
Жоно…” Це i Шевченко, який був для Стуса не лише поетом, а пророком, повiтрям.
Цi двi трагiчнi постатi в украïнськiй лiтературi зливаються в одну:
Шевченкове стає Стусовим.
Рiдко можна зустрiти людину такоï цiлiсностi, чистоти, одержимостi. Адже Стус
багато досяг в життi, мав сiм’ю, друзiв, але заради iдеï все покинув i
страждав. Хотiв життя, побудованого на честi, не мiг змиритися з насильством,
облудою. Дивує, що вiдiрванiсть вiд рiдноï землi тiльки посилила вiдчуття
синiвського зв’язку з рiдною землею. Вона – найбiльша його святиня, його духовний
порятунок:
О земле втрачена, явися
Бодай у зболеному снi,
I лазурово простелися,
I душу порятуй менi.
В. Стус – митець самобутнього, оригiнального свiтобачення, поет, який вiдчував
необхiднiсть гармонiйного єднання людини i природи, який розумiв, що людина – дитя
природи – несе вiдповiдальнiсть за весь свiт.

Схожі твори: