Головна Головна -> Твори -> Iсторична правда i художнiй вимисел у новелi В. Стефаника “Камiнний хрест”

Iсторична правда i художнiй вимисел у новелi В. Стефаника “Камiнний хрест”I. Причини масовоï емiграцiï селян Захiдноï Украïни до
Америки. (З 90-х рокiв XIX столiття тисячi трудiвникiв Захiдноï Украïни
виïжджали за кордон. Доведенi до вiдчаю безземеллям, податками, вiдсутнiстю
заробiткiв i голодом, селяни за безцiнок продавали своï мiзернi господарства,
кидали политу потом невдячну землю i вирушали за океан, сподiваючись знайти там
роботу i хлiб. У чужих краях бiльшiсть украïнських емiгрантiв ставала
напiврабами плантаторiв, поповнювала лави мiських пролетарiв.)
II. Новела “Камiнний хрест”
Ї результат спостереженого i передуманого Василем Стефаником.
1. Зустрiч Василя Стефаника з емiгрантами у Краковi. (Iз рiдного села Стефаника
Русова за п’ятнадцять рокiв виïхало до Америки 500 чоловiк. Багатьох з них
письменник проводжав iз села, декого зустрiчав у Краковi, де емiгранти просто неба
тижнями чекали, доки ïх вiдправлять далi. Через мiсто гуркотiли вагони з
галичанами, якi назавжди залишали рiдну землю, що була мачухою для них i, немов
якийсь жандарм, iз легкiстю виштовхувала у немилосердний свiт, гнала вiд себе.)

2. Прототип головного героя Iвана Дiдуха. (Перш нiж почати оповiдь про емiграцiю,
письменник багато розмовляв iз селянами, напружено думав про ïхню долю,
переймався ïхнiми болями i настроями. Прототипом головного героя новели
дослiдники творчостi письменника називають то русiвського селянина Стефана Дiдуха,
то Iвана Ахтемiйчука, який перед тим, як назавжди виïхати до Канади, спорудив
на своєму полi камiнний хрест, що стоïть i донинi.)
3. Iван Дiдух
Ї це образ-тип украïнського селянина-емiгранта. (Новела “Камiнний хрест”

Ї це розповiдь не про конкретну людину i ïï долю. Письменник у художнiй
формi передав думки i переживання тисяч i тисяч захiдноукраïнських трударiв,
що, як мандрiвнi птахи, летiли свiтом. У тому далекому краю вони тяжко працювали,
але могли хоч якось прожити. Та рiдко хто почувався щасливим, адже вони назавжди
були вiдiрванi вiд свого корiння, вiд рiдноï землi.)
III. Новела “Камiнний хрест”
Ї пам’ятник украïнським селянам-емiгрантам. (Стефаникова новела до глибини
душi схвилювала усiх, хто мав змогу познайомитися з нею. Ольга Кобилянська у
листi до письменника писала: “Мiж слова Вашi там… тиснулись великi сльози, мов
перли… Гiрка, пориваюча, закривавлена поезiя ваша… котру не можна забути”.

“Камiнний хрест” дiйшов i за океан. У бiдних родинах украïнцiв-переселенцiв у
канадських степах хати сповнювалися гiрким плачем, коли емiгранти читали новелу.
Та разом iз сльозами приходило розумiння, що твiр Василя Стефаника не дасть
ïм загубитися у просторi i часi, стане пам’ятником на Батькiвщинi тим
украïнцям, якi вже нiколи не побачать рiдноï землi.)

Схожі твори: