Головна Головна -> Твори -> Якi роздуми навiює менi новела Стефаника “Камiнний хрест”?

Якi роздуми навiює менi новела Стефаника “Камiнний хрест”?Я дуже люблю i дуже пишаюся своєю Украïною. Таких прекрасних краєвидiв, таких
чудових людей, мабуть, немає нiде на землi! Але ось я прочитав новелу Стефаника
“Камiнний хрест”
Ї i на душi стало боляче, якийсь розпач охопив серце.
Пройшло столiття вiд тих подiй, про якi йдеться у цiй новелi. I що ми бачимо
сьогоднi? “…Ця земля не годна кiлько народа здержiти
Ї”
Чи не про сучаснi днi сказанi цi слова? Чи не вiддзеркалює цей вирок Iвана Дiдуха
становище в Украïнi, коли масовим явищем є якщо не повна емiграцiя, то
заробiтки на чужинi? Невже так добре украïнцям там, далеко вiд родини та
домiвки, без того, до чого звикли змалку, без рiдноï мови, зрештою?! Думаю,
що нi.
Я читав “Камiнний хрест”, спiвчував його героям, а в уявi поставили моï
сучаснi спiввiтчизники з ïх самотнiстю в iнших державах, де з ними поводяться
зверхньо. Але тисячi ïх змушенi вiд’ïздити за кордон, бо ïх праця
тут, на батькiвщинi, нiкому не потрiбна або ж оплачується так, що людина не
спроможна навiть прогодувати власну родину. А як часто трапляється, що й зовсiм
немає роботи!..
Чому в нашiй державi заробiтна платня бiльшостi населення не досягає навiть
прожиткового мiнiмуму, тодi як у багатьох закордонних краïнах допомога
непрацюючим виплачується з розрахунку, щоб людина нi в чому потрiбному собi не
вiдмовляла? Невже ми, украïнцi, гiрше працюємо чи є другосортними? Як
покращити таку ганебну ситуацiю?
Мабуть, я поставив багато питань, але вони завжди спонукають до пошуку вiдповiдей.
Можна скiльки завгодно говорити, що ми
Ї працелюбна нацiя, на яку чекає щасливе майбутнє пiсля важких рокiв перетворень,
але, я гадаю, доки буде зберiгатися величезна рiзниця мiж зарплатою рядових
украïнцiв i урядовцiв, законотворцiв, доти героï “Камiнного хреста”
будуть множитися.

Схожі твори: