Головна Головна -> Твори -> Художньо-естетичні пошуки у закордонній літературі другої половини XX століття

Художньо-естетичні пошуки у закордонній літературі другої половини XX століттяУ XIX столітті продовжується розквіт літератури та музики, їх питома вага в культурі епохи надзвичайно велика. У літературі розвивається роман з його здатністю до широкого охоплення життя суспільства, і його точністю психологічного аналізу; специфічні художні можливості роману виявилися особливо співзвучними естетичним вимогам часу. Роман стає провідним жанром літератури XIX століття. Творчість Гете, Бальзака, Флобера, Мопассана, Доде, Золя, Байрона, Діккенса, Пушкіна, Лермонтова, Гоголя, Достоєвського, Толстого, Тургенєва підняла на новий, більш високий щабель найкращі традиції світової літератури XVIII століття.
Світовий художній процес, починаючи від зародження цивілізації, ніколи не був явищем якогось «унісонного», буквального повторення в певну епоху в кожній країні тих самих форм мистецтва. З іншого боку, не було і простою механічною сумою замкнених у собі локальних явищ. Література XIX століття надає особливого права говорити про неї як про процес, адже вона вперше усвідомлюється такими самими її творцями та їх сучасниками. Історизм, на шляху до якого був зроблений крок просвітителями і романтиками, стає дуже важливим завоюванням реалістичного періоду.
Приходить усвідомлення неповторності кожного народу, а потім і його культури, яка є одним із проявів його характеру.
Архітектура, яка визначала в минулі часи художнє обличчя епохи, з другої половини сторіччя починає приходити в занепад. Її роль питома вага у втіленні прогресивних прагнень епохи в мистецькому житті зменшується. Правда, деякі архітектори XIX сторіччя прагнули опанувати естетичними можливостями нових будівельних матеріалів, які були народжені успіхами індустрії, і домагалися певних, результатів (башта інженера Ейфеля в Парижі, будинок з химерами архітектора Городецького у Києві тощо). Однак практично до кінця сторіччя мастіческое зображення обличчя будівель найчастіше визначалося еклепічним використанням “історичних” стилів. У художній промисловості і переважав дух вульгарного оздоблення і показної розкоші. Проте відзначити, що вже в другій половині століття, особливо в Англії, виникають перші спроби знайти шлях до створення органічного стилю для художньої промисловості.
Хоча романтизм і реалізм і являють собою два провідних напрямків художнього процесу XIX століття, не можна розглядати їх суто послідовно: мовляв, коли закінчився романтизм, тоді почався реалізм. Ні, як художні напрями і романтизм, і реалізм народилися в XIX столітті нової історичної реальністю: іноді вони йшли послідовно, інколи паралельно і взаємно перепліталися. Це добре видно у творчості окремих художників (Бетховен, Стендаль). Романтичний варіант ставлення героя до дійсності, особливості героя, а потім і самого романтичного мистецтва у його різноманітних проявах продовжує існувати до кінця століття. Однак, переважаючи в першій його третини, саме тоді ставши формою відкриття нового світогляду, романтичне мистецтво втрачає свою провідну позицію. З одного боку, романтичні відкриття засвоюються і розвиваються в реалізмі, з другого – романтизм кінця сторіччя поглиблює характерні для нього протиставлення ідеалу і дійсності їх повної трагічної несумісності. У цьому випадку зростає відчуття безцільності самого життя, приреченості людини та її безвихідною самотності. Утворюється духовний комплекс, який пов’язаний з відчуттям «кінця світу» і мистецтвом декадансу, такий властивий модерністської літератури.
Адже: і класицизм, і романтизм, і реалізм, і фактично всі гілки модернізму (нехай і в зародковому стані). І все це розмаїття напрямів, шкіл, стилів у світовому мистецтві лише за 100 років. Воістину; XIX століття дало цивілізацію і культуру всьому людству.

Схожі твори: