Головна Головна -> Твори -> Проза в російській літературі другої половини XIX століття

Проза в російській літературі другої половини XIX століттяВидатним досягненням в області не тільки російської, а й світової драматургії стала творчість А. П. Чехова. Він створив новий драматичний жанр, умовно названий «ліричною драмою». Сам Чехов свої п’єси вважав комедіями, але комедійні елементи в них поєднуються з трагедійними. «У чеховської драматургії отримує розвиток тема, яка виникає і в його прозі: втрата внутрішніх зв’язків між людьми. Персонажі чеховських п’єс огороджені один від одного невидимими заслонами, кожен занурений у свій стан. Діалог в чеховських п’єсах тяжіє до монологізації – кожна репліка будується як свого роду «мікромонолог». Це не означає, однак, ослаблення єдності п’єси – воно підтримується загальною емоційною атмосферою, а також розвитком якогось наскрізного мотиву, який так чи інакше зачіпає долю кожного персонажа ».
Проза другої половини XIX ст. відрізняється винятковим багатством жанрів. Перш за все це малі епічні жанри: нарис, цикл нарисів, сатирична казка (М. Є. Салтиков-Щедрін), Книга для народу (Л. Н. Толстой), Оповідання й повісті (А. П. Чехов). Друга половина XIX ст. була воістину часом розквіту жанру роману. І. С. Тургенєв створив новий вид роману – роман про сучасний соціально-психологічному типі діяча. У «Напередодні» в образі болгарина Інсарова він показав попередника російських діячів, позбавлених трагічної роздвоєності, у яких слово не розходиться з ділом. У романі «Батьки й діти» зображений «російська Інсаров» – демократ-нігіліст Євген Базаров (Тургенєв попереджав: «нігіліст» – читай «революціонер»).
Своєрідною відповіддю на «Батьки і діти» був роман Н. Г. Чернишевського «Що робити?». У ньому пояснено, «як виникають« нові люди », головним моральним принципом яких є« розумний егоїзм ». Характери нових героїв і їх життєві принципи не були для Чернишевського утопією, він взяв їх з життя, такі люди вже народились в російській дійсності ».
Романи Л. І. Толстого – Багатопроблемний, новаторські за своєю композиційно-жанрової структури. «Ломка традиційних жанрів, значна для всієї російської літератури другої половини XIX ст. і свідчила про розширень сфери зображуваного в реалістичному мистецтві, геніально відбилася в епічному романі «Війна і мир». Письменник показав, що перемогу над Наполеоном здобув російський народ … що народ – справжній творець історії. Мірилом моральних цінностей людини у «Війні і мирі» виявляється ступінь його наближення до народного початку. Тому навіть незважаючи на історичний фаталізм, заперечення ролі особистості в історії і абсолютизацію несвідомого, «ройового» почала в людському житті, «Війна і мир» стала справді національної народної епопеєю, в якій охоплено були долі народів і приватне життя людей; реальні історичні події, історичні діячі органічно пов’язані з моральними та філософськими шуканнями вигаданих героїв. «Зчеплення всіх зі всім», за висловом Толстого, становить головний композиційний принцип роману ».
У романі «Анна Кареніна» поставлені злободенні соціальні проблеми, питання філософії, мистецтва з’єднані з проблемами сімейної, морального життя, що «робило цей роман цілком особливим явищем у російській і світовій літературі. У порівнянні з «Війною і миром» «Анна Кареніна» відрізняється більшою трагедійністю, «діалектика душі» – більш гострим драматизмом і напруженістю. Після опублікування «Анни Кареніної» настає ідейна криза Толстого, призвів письменника до заперечення всіх основ існуючого порядку і до суперечливого з’єднанню суворої критики з теорією непротивлення злу насильством ».
У романі «Воскресіння» Толстой, «зриваючи все п всілякі маски» 7, виносить суворий вирок світу, грузнув в пороках, брехні і злочинах, і закликає до морального відродження.
У 60-і роки визначився новий етап у творчості М. Достоєвського як творця «ідеологічного» роману, в якому «сюжет, взятий автором з газетної кримінальної хроніки, насичується глибокої соціально-моральної і філософською проблематикою. У зв’язку з тим, що головним у творчості письменника стало питання про можливість і шляхи перебудови світу, Достоєвський вступає в пряму полеміку з Чернишевським … доводячи, що озлоблений індивідуалізм сучасної людини робить нездійсненною ідею соціального оновлення суспільства. У «Злочин і кару» він стверджує необхідність боротьби з світопорядком, який розділив суспільство на «принижених» і «що принижують» і заснований на людських стражданнях. У той же час Достоєвський заперечує насильницькі способи перебудови світу на засадах науки і розуму. Сперечаючись зі своїми ідейними супротивниками, він разом з тим визнає, що виникнення революційних ідей неминуче, що вони є природною реакцією на нелюдські умови життя сучасного суспільства. Ідея Раскольнікова для нього логічно незаперечна, бунт його переслідує високі гуманні цілі. Але, починаючи свій бунт в ім’я знедолених, бунтарі і скептики, на думку Достоєвського, кінчають презирством до них і, усвідомлюючи себе вище за інших, виявляють тим самим свій егоїстичний індивідуалізм ».
М. Є. Салтиков -Щедрін створює новий тип сатиричного роману. Тема соціального розшарування села, виникнення типу буржуазного хижака і його апологета – ліберала знайшли своє вираження і в циклах нарисів Салтикова-Щедріна, і в романі «Пани Головльови», «в якому приватне життя і доля героїв стала втіленням пороків всієї системи буржуазної і поміщицької Росії . Образ Іудушка Головльова – поміщика, чиновника, лихваря – виростає в узагальнений портрет гниючого суспільного ладу ».
Висновок. Російська література другої половини XIX ст. набула світового значення. «У ній відбилися кричущі суперечності пореформеної дореволюційної епохи, нерозумність і нелюдяність сформованих форм життя і неминучість зміни світу. Російський реалізм виробив нові, відповідні цим ідеям форми і методи, значно раздвинувший кордону словесного мистецтва ».

Схожі твори: