Головна Головна -> Твори -> Як писати твір на тему «Узагальнююча характеристика літературних героїв»

Як писати твір на тему «Узагальнююча характеристика літературних героїв»Характеристику трьох і більше героїв називають груповий. Розрізняють декілька видів групової характеристики:
1) групова характеристика, з якої не можна виділити жодного індивідуального обличчя, тому що всі особи однакові але своєю ідейно-художньої ролі у творі (наприклад, Селяни-правдошукача в поемі М. А. Некрасова «Кому на Русі жити добре»);
2) групова характеристика, з якої можна виділити одного, двох або трьох героїв, але за ними стоїть маса наприклад:
а) Народ у романі Л. Н. Толстого «Війна і мир»;
б) Козача маса в романі М. А. Шолохова «Піднята цілина»
3) групова характеристика, складена на основі індивідуальних наприклад:
а) «Зайві люди» у російській літературі XIX ст.;
б) Поміщики в поемі Н. В. Гоголя «Мертві душі»;
в) Молоде покоління в драмі А. Н. Островського «Гроза»;
г) «Нові люди» в романі М. Г. Чернишевського «Що робити?» і т. д.
Найбільш легко скласти групову характеристику на основі індивідуальних. Основні логічні операції, які здійснює автор такого міркування, – це відволікання та узагальнення. Порядок роботи над груповий характеристикою такий:
1) відбір матеріалу для міркування (назвати всіх героїв, які увійдуть в групову характеристику);
2) визначення змісту теми (основне питання теми, відволікання та узагальнення, відповідь на питання теми, формулювання головної думки, остаточна відпрацювання плану). (Аргументи підбираються в процесі відволікання та узагальнення.)
Визначити зміст групової характеристики набагато складніше, ніж звичайного докази. Перш ніж дати точну відповідь на питання теми, треба згадати кожного героя (з відібраних для групової характеристики) в усій сукупності його рис характеру, вчинків і т. д.; потім вибрати (відволікти) з цих індивідуальних характеристик тільки те, що є спільним для всіх, і з’єднати (узагальнити) риси, властивості, особливості кожного героя в одну характеристику. Спираючись на неї, можна дати пряму відповідь на питання теми, а з нього – сформулювати основну ідею (теза) міркування; аргументами будуть ті загальні риси, які ми виявили в процесі відволікання та узагальнення.
Приклад; Скласти чорновий варіант плану твори-Міркування на тему «Нові люди» в романі М. Г. Чернишевського «Що робити?».
Проведемо логічний аналіз теми:
1) з’ясуємо обсяг теми і відберемо матеріал для міркування: Лопухов, Кірсанов, Рахметов, Віра Павлівна (образи, На яких буде розкрита тема), Полозова;
2) визначимо зміст (основне питання) теми: Якими бачаться мені «нові люди» Чернишевського?
Дати точну відповідь на основне питання теми відразу неможливо. Спочатку треба згадати суттєві риси характеру кожного з героїв, потім «відвернути» від цих рис тільки загальні. Згадаймо всі риси Рахметова, Лопухова, Кірсанова, Віри Павлівни і виділимо загальні: революційна спрямованість і любов до народу, невичерпне працьовитість, прагнення до особистої свободи і незалежності, моральна чистота, висока шляхетність, виняткова чесність, високий рівень інтелектуального розвитку. Як узагальнено можна назвати всі ці риси? – Це риси, які характеризують героїв Чернишевського як людей морального досконалості. Ось це узагальнена назва спільних рис характеру даних героїв і буде прямою відповіддю на питання теми, з нього формулюється теза міркування: «Нові люди» Чернишевського – люди морального досконалості.
З точки зору логіки, вся цінність роботи над груповий характеристикою полягає саме в цьому процесі: з’ясувати індивідуальні риси кожного героя, від них відвернути тільки загальні, характерні для всіх, дати цим загальних рис найбільш загальна назва. Тому в груповий характеристиці індивідуальні риси героїв не розкриваються: якщо їх розкривати, то узагальнення не вийде.
Складемо план твори у двох варіантах: у першому розташуємо матеріал в головній частині так, щоб теза розгортався дедуктивним шляхом, у другому – індуктивним. У вступі розкриємо обсяг теми. У висновку зробимо практичний висновок «для себе».
Варіант 1
I. Яких героїв Чернишевського називають «новими людьми»?
II. «Нові люди» Чернишевського – люди високого морального досконалості.
1. Революційна спрямованість і любов до народу.
2. Невичерпне працьовитість.
3. Прагнення до особистої свободи і незалежності.
4. Висока благородство.
5. Моральна чистота.
6. Виняткова чесність.
7. Високий рівень інтелектуального розвитку.
III. Чому б я хотів навчитися у героїв Чернишевського.
Варіант 2:
I. Яких героїв Чернишевського називають «новими людьми»?
II. Якими бачаться мені «нові люди» Чернишевського.
1. Загальні риси героїв Чернишевського: 1) революційна спрямованість і любов до народу, 2) невичерпне працьовитість; 3) прагнення до особистої свободи і незалежності; 4) моральна чистота; 5) високе благородство, 6) виняткова чесність; 7) високий рівень інтелектуального розвитку.
2. «Нові люди» Чернишевського – люди морального досконалості.
III. Чому б я хотів навчитися у героїв Чернишевського.
У груповій характеристиці всі герої розглядаються одночасно з точки зору їх спільних рис. Послідовне розгляд героїв у такому міркуванні є логічною помилкою, тому що при такому розташуванні матеріалу не може відбутися процес узагальнення. Процес узагальнення також вимагає, щоб всі індивідуальні, приватні, тобто властиві тільки одному герою, риси характеру були «відкинуті». Однак, аналізуючи загальні риси, автор міркування зобов’язаний показати ті індивідуальні форми, в яких та чи інша загальна риса проявляється у кожного з героїв. Своєрідність, оригінальність героїв, незважаючи на те що ми розглядаємо лише загальні їх риси, повинні відбитися в творі.
Ми показали порядок роботи над груповий характеристикою, складеної на основі яскравих індивідуальних образів. Якщо ж ми маємо групу героїв, з яких не можна виділити жодного героя або можна виділити декількох героїв, але основу характеристики складе все-таки маса, тоді процес узагальнення буде іншим.

Схожі твори: