Головна Головна -> Твори -> Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів

Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістівСимволізм – напрям у європейському мистецтві 1910-х років зосереджений переважно на художньому зображенні за допомогою символу, тобто знака, багатозначно алегоричного і логічно суперечливого образу. Символізм пов’язаний з ідеалістичним світосприйняттям з культом індивідуалізму і повної свободи особистості, з уявленням про те, що мистецтво вище, ніж «вульгарна» реальність. Напрямок цей поширився в усій Європі і проникає в живопис та інші види мистецтва, особливо – музику. Адже першими на шлях символізму стали французькі поети Поль Верлен (1844-1896) та Артюр Рембо (1854-1891), згодом керівну роль у цьому напрямку став відігравати Стефан Малларме (1842-1898).
Поль Верлен, як, між іншим, і Артюр Рембо, відрікалися від своєї причетності до символізму, а тим більше лідерства в ньому. Якщо під символізмом розуміти поезію, яка обов’язково звертається до символів, а в ліриці Верлена символів майже немає. Дійсно близьким до символістів його робить те, що він вперше звертає увагу не на художньо-виражальні можливості ліричного слова, а на його сугестивну силу, тобто слово Верлена діє не стільки своїм прямим предметним значенням, скільки смисловим ореолом, який «навіває» або «підказує» ті чи інші настрої. Це одна з головних особливостей лірики Верлена. Друга, не менш важлива особливість (найбільше це стосується пейзажної лірики) полягає в тому, що між «душею» і «природою», «душею» і «речами» у нього існують відносини не парелелізм як це зазвичай буває, а відносини тотожності.
Для Верлена – пейзаж це і є «заставу душі», а душа – інобуття пейзажі вони розчиняються одне в одному.
Імпресіоністічность – ще одна важлива риса верленівської поезії (в літературній критиці існує навіть точка зору, що Верлен швидше імпресіоніст, а чим символіст). Його поезія – Це фіксація безпосередніх, миттєвих вражень (невипадково поет з усіх дієслівних часів переваг) віддає справжньому, а самі дієслова в нього никнуть перед іменниками. Розмита лінія у нього панує над чітким контуром, відтінок – над яскравим кольором, світлотінь над світлом, півтон – над виразним тоном.
Одна з характерних особливостей поезії Верлена – музикальність: «Колись – музика у слові!» Вона у відсутності негармонійні звукосполучень, і в наявності алітерації, і в дивовижний спосіб об’єднання звуків з почуттями, емоціями. Для Верлена світ відкривається переважно через звуки.
Осіння пісня (Пер. Г. Буда)
• Негучні
• Поллються думки
• Істомний пісні
• У давні року
• Струн осінніх
• Мрій дитячих
• Серце тобі
• Вийду на вулицю,
• Топлять у журбі,
• У вихровий вир
• У голосіннях.
• У полі імлистому
• Бліду, коли
• Крутить, жене,
• Чую з імли
• Носить мене
• б’є годинник:
• З пожовклим листям.
Настрій осінньої смутку і безнадійні тут відтворено не тільки змістом слів, а і одноманітним звучанням сонорних, об’єднанням гучних звуків і, з почуттям туги, не кажучи вже про алітерації та асонанси (маємо вдалий переклад).
Верлен багато нового вніс у поетичну техніку. Химерність у побудові строфи, незвичайність у римування, розмовна природність, невимушеність, сміливість – все це надає вишуканості його віршам. Найвідоміші збірки віршів Верлена – «Сатурн поезії», «Вишукані свята», «Добра пісня», «Романси без слів».
Артюр Рембо увірвався у французьку літературу лише на одну мить: час, протягом якого він писав вірші, займає зовсім малий проміжок – чотири неповних роки (з 17-ти до 20-ти років. На початку своєї творчості Рембо перебував під впливом Шарля Бодлера. Перехід до символізму спостерігається в поезії «П’яний корабель». Жага свободи, захоплюючої стихією моря і в той же час страх перед нею, усвідомлення своєї внутрішньої відчуженості від усього навколишнього, постійного, стабільного – це втілилося в маленькій «одіссеї» Рембо.
У символістський період поет створив «Останні вірші», «Крізь пекло» і «Осяяння», вірші, написані прозою. Рембо декларує ультрасімволістскую теорію «алхімії слова», нерідко відкидається від передачі змісту мовами, висловлює поетичну ідею здоровими асоціаціями, звуковими сполуками, ритмом, логічної бессвязностью уривків. Фантасмагорії виникають не метафоричним шляхом (до метафори він взагалі дуже рідко звертається), а за рахунок надання предметів чужих їм якості і функцій (тверді тіла у нього течуть, тіні каменеют, зірки гудуть, плачуть дзвони, тощо) або за рахунок несподіваного зіткнення, шокового зіткнення речей, епізодів, ситуацій, між якими навмисне рвуться причинно слідчі, простору, тимчасова або логічна зв’язку. Внаслідок цього і виникає ефект «затемненого» тексту, який не можна зрозуміти, а треба пише інтуїтивно довіритися йому.
Марина
• Срібні та мідні колісниці –
• Сталеві та срібні кораблі –
• Здіймають піну –
• Виривають з корінням кущі.
• Сипучі дюни,
• І колії бурунів
• Тікають колами на схід,
• До натовпам лісу, –
• До стовбурах мису, –
• До дамбі, розмитою поривами світла.
• (Пер. М. Стрижевської)
Рембо вірив в поетичне яснобачення, в богоравенство поета, який проник в таємниці всесвіту. Поки жила ця віра, доти й створений. І дуже швидко вона була зруйнована: у якусь мить Рембо зрозумів, що його поезія ясновидіння – це всього-на-всього експеримент над самим собою, і веде він у нікуди. Як поет, він реально ні на що не впливає і нічого не може зробити для перетворення світу. Розчарувавшись, Рембо замовк назавжди.
«Марина» – перший твір у французькій літературі, Написаний вільним віршем (іерлібром).
Але все надбання Верлена і Рембо були підхоплені і мали подальший розвиток у творчості Стефана Малларме, глави символізму, який оформився в поетичний напрям. Малларме відкрив у себе вдома літературний салон, по вівторках збиралися молоді поети – Рене Гіль, Постав Кан, Анрі де Реньє та інші. Тут вони вчили музичності вірша, импрессионистична, опановували явища сугестії.

Схожі твори: