Головна Головна -> Твори -> Композиція трагедії Пушкіна «Борис Годунов»

Композиція трагедії Пушкіна «Борис Годунов»Чудово композиційну побудову трагедії Пушкіна. Цього не зрозуміло більшість сучасних поетові критиків, деякі з них навіть відмовлялися визнавати її твором драматичного мистецтва. «Борис Годунов» – «не драма аж ніяк, а шматок історії, розбитий на дрібні шматки у розмовах», – писав один з них. Насправді побудова пушкінської трагедії як щодо відбору необхідного історичного матеріалу, так і його розташування відрізняється найглибшої продуманістю і винятковим художнім майстерністю.

Майже кожна зі сцен «Бориса Годунова» розроблена як струнке, самостійне, замкнутий у собі ціле. Але кожна з них – і необхідна ланка в загальному ланцюзі розгортається дії всієї трагедії. Причому всі ці численні ланки з’єднані між собою, слідують один за одним в порядку не тільки зовнішньої хронологічній послідовності, айв глибокої й органічної взаємозв’язку. У той же час вся ця гнучка, рухлива і разом з тим незвичайно міцна композиційна структура відрізняється настільки властивої Пушкіну не тільки внутрішній, але і зовнішньої гармонійністю, домірністю частин, що вражає симетрією.

Стрункістю, гармонійної врівноваженістю відрізняються і окремі сцени трагедії. Так, абсолютно симетрично побудований монолог Пимена, що починається і закінчується однією і тією ж фразою: «Ще одне останнє сказанье». І це теж не зовнішній прийом. Симетричність побудови монологу, як і його глибоко епічний тон, цілком відповідає душевної врівноваженості, високої мудрості старця-літописця.

* «Що розвивається в трагедії? Яка мета її? – Питав Пушкін і відповідав:-Людина і народ – Доля людська, доля народна. Ось чому Расін великий, незважаючи на вузьку форму своєї трагедії. Ось чому Шекспір великий, незважаючи на нерівність, недбалість, потворність обробки ». У Борисі Годунові» Пушкіна перед нами – єдиний у своєму роді синтез сильних сторін обох протиборчих в цьому відношенні один одному драматургічних систем.

Вперше повідомляючи одному зі своїх друзів, поету і критику П. А. Вяземському, про «Борисі Годунові», Пушкін назвав його «романтичної трагедією». У подальших своїх згадках про трагедію він уточнює це визначення, підкреслюючи, що дає тут зразок «істинного романтизму». У пізнішому начерку передмови до «Бориса Годунова» Пушкін розкриває і те, що розуміє він під істинним романтизмом: «Відмовившись добровільно від вигод, мені представляються системою мистецтва, виправданою дослідами, затвердженої звичкою, я намагався замінити цей чутливий недолік вірним зображенням осіб, часу, розвитком історичних характерів і подій, – словом, написав трагедію істинно романтичну .

Отже, «істинний романтизм» полягає у вірності зображення осіб і часу, у правдивому і осмисленому «розвиток історичних характерів і подій»; іншими словами, «істинний романтизм» полягає, по Пушкіну, у правдивому, художньо узагальненому зображенні історичної епохи. Легко помітити, що поняття «істинний романтизм» Пушкін вживає в тому значенні, в якому ми вживаємо поняття «реалізм» (терміна «реалізм» в той час взагалі ще не існувало, чому Пушкін і не міг спожити його). І «Борис Годунов» дійсно є справжнє диво реалістичного мистецтва, поряд з «Євгеній Онєгін», – одну з найбільших вершин пушкінського реалізму. У наступному розвитку пушкінської творчості «Борис Годунов» відіграв винятково важливу, багато в чому визначальну роль. «Борис Годунов» був першим у низці численних художньо-історичних створінь Пушкіна, таких, як «Полтава», як «Арап Петра Великого», «Рославлев», «Мідний вершник», «Капітанська дочка», «Сцени з лицарських часів». У деяких з цих творів історизм Пушкіна, досягнутий ним у «Борисі Годунові», піднімається на ще вищий щабель, але своїм прямим і безпосереднім родоначальником всі вони мають пушкінську народну трагедію. Так само у «Борисі Годунові», в таких його сценах, як «Корчма на Литовській кордоні», ми присутні при зародженні художньої прози Пушкіна.

У той же час «Борис Годунов»з’явився першим справді реалістичним історико-художнім твором як російської, так і всієї світової літератури. Пушкін зумів не тільки дати в ньому незвичайно повну і правдиву картину минулого, але й так глибоко, як ніхто з його попередників і сучасників, проникнути «думкою історика» в суспільні відносини зображеної їм епохи, в боротьбу соціальних сил. Так само і за своїм духом і за своєю формою «Борис Годунов» – трагедія народна, твір глибоко демократична.

Схожі твори: