Головна Головна -> Твори -> Художній зміст вірша А.С. Пушкіна «Зимовий вечір»

Художній зміст вірша А.С. Пушкіна «Зимовий вечір»Які ж підсумки пошуків художньої сенсу «Зимового вечора» Пушкіна, а точніше, його ідейно-логічного еквівалента? Опис композиції і просторовості вірші не тільки прокладає дорогу до сенсоутворювальним елементам на цих рівнях структури, але, головне, дозволяє побачити їх конфігурації, можливості вибору і комбінування для одержання тієї чи іншої інтерпретації. Попутно вдається підкреслити катарсичні, що дозволяють моменти сенсу, хоча вони у своїй специфіці відносяться більш до естетичної, а не до власне пізнавальної стороні, виходячи за межі ідейно-логічного еквівалента. З’ясовується також, що, мабуть, вирішальну роль у семантичній інтерпретації «Зимового вечора», як і будь-якого іншого істинно художнього твору, грає інсталяційний, оцінний, прагматичний аспект. Він неустраним і присутній навіть у тих випадках, коли опис переслідує максимально об’єктивний і безособовий результат.

Так, наприклад, образ часу в «Зимовому вечорі», який тут не порушувалося, може інтерпретуватися в будь-якому напрямку. Можна зробити акцент на тому, що час зупинено або, краще сказати, крутиться на одному місці, як снігові вихори в полі і веретено в халупці. Але можна підкреслити і «Заспівай мені пісню», і «Серцю буде веселіше». Тоді у вірші виявиться перспектива майбутнього часу, хоча, зрозуміло, неясно, що воно з собою принесе. Або ще. Можна вважати, що деякі композиційні частини «Зимового вечора» звучать просвітлено. Але що це міняє, якщо загальна тональність все одно невтішна? Похмурість виявиться лише контрастно підкресленою. Адже в «Зимовому ранку», наприклад, є і похмурий нічний пейзаж («Згадай, надвечір ти пам’ятаєш …»), і легкий смуток в останніх рядках («І провідаємо поля порожні, Ліси недавно настільки густі …»), але це тільки посилює радісний , мажорний тон вірша.

Наслідком аналізу «Зимового вечора» в більш загальному плані є описане тут принцип множинного (нефіксованого) композиційного членування, часто діє у зрілій ліриці Пушкіна. Рух ліричного змісту не прикріплюється до єдиного, твердо встановленому логічного відношенню частин один одному. Навпаки, воно виникає при поєднанні декількох композиційних перерізів, які виходять з різних підстав. Цей процес сприяє органічному єдності стіховой структури та семантики. Він нагадує закономірності, описані Ю.М. Тиняновим в межах вірша і названі ним «тіснотою віршового ряду». У світлі спостережень на більш високих рівнях, ніж вірш, можна, мабуть, говорити про «тісноті» віршованого тексту.

Схожі твори: