Головна Головна -> Твори -> Розкриття сенсу трагедії «Борис Годунов»

Розкриття сенсу трагедії «Борис Годунов»У німому, але виключно промовистому і багатозначному фіналі «Бориса Годунова» укладено і ще один дуже глибокий сенс. Народна трагедія «Борис Годунов» є разом з тим і трагедією самого народу, роль якого, як Пушкін наочно показує заключній сценою своєї п’єси, по-справжньому і глибоко трагічна. Тільки завдяки «думку народного» – могутньої народної підтримки – супротивникам Бориса вдалося його здолати, але самому народу легше від цього не стало. Його перемога була повністю присвоєна боярами, які знову, як і в перших сценах трагедії, владно виходять на передній план (згадаймо слова народу: «Розступіться, розступіться. Бояри йдуть»), розпоряджаються, діють, велять. Але явно вороже «безмовність» народу як би свідчить, що так буде не завжди. Сьогодні народ ще тільки «мовчить» – висловлює пасивний протест, але завтра він може заговорити, і тоді – горе тому, проти кого він підніме свій голос.

У мовчанні народу – не тільки доля самозванця, в ньому затамувавши грізний гул прийдешніх селянських повстань під проводом Болотникова, Разіна, Пугачова. У своїй історичній трагедії Пушкін не тільки глибоко збагнув епоху «багатьох заколотів», він дав і її геніальне художнє відтворення. Історик може зрозуміти минуле, може більш-менш яскраво описати події, що відбувалися в глибині часів. Але воскресити минуле століття, зробити те, що вороття пройшло, як би знову існуючим, оживити історію можна тільки засобами поезії, мистецтва. Саме в цьому сенсі Пушкін і помічав незадовго до початку роботи над «Борисом Годуновим», що «історія народу належить поетові». І це горде заяву він блискуче виправдав своєю трагедією. Люди минулих часів знайшли під пером Пушкіна живу плоть і кров; історичний зміст було прибраний у відповідну йому образну, художню форму.

* «Самій драматичною епохи новітньої історії», як Пушкін називав події російської історії кінця XVI – початку XVII століття, повністю відповідала обрана поетом драматична форма – жанр трагедії. Драматична форма представляла разом з тим особливо багато можливостей для художнього «воскресіння», «оживлення» минулого.

Письменник-драматург НЕ оповідає про життя, а безпосередньо розгортає її в русі, дії, уособлене в образах дійових осіб, кожне з яких має говорити сама за себе, відчувати і діяти у відповідності зі своїм особливим характером. Коли ж драматичний твір ставиться на сцені, для чого воно, як правило, і призначено, виходить особливо повна ілюзія реальності, життєвості всього, що відбувається. Те, про що говориться в п’єсі, на власні очі відбувається перед глядачами, втілено в образи дійсно живих людей, яких ми й справді бачимо і чуємо на театральних підмостках.

Ці особливості драматичної форми відкривають величезні можливості для письменника-реаліста. Саме тому-то в Пушкіна поряд з наростанням в його творчості прагнення до найбільш правдивого художнього відтворення життя реальної – до «поезії дійсності», як він це називав, все наростає потяг до драматургії.

Російська драматургія і російська театр XVIII століття були в основному у владі панував тоді і в інших європейських літературах французького класицизму XVII століття, якому слідував у XVIII столітті у своїх трагедіях Вольтер. Тому, якщо не вважати комедій Фонвізіна (особливо його «Недорослого») і що з’явився майже одночасно з пушкінським «Борисом Годуновим» грибоєдовського «Лиха з розуму», п’єси російських драматургів були дуже далекі від реального життя і до того ж за своїм художнім рівнем різко поступалися зарубіжним класичним зразкам. Особливо сильно це давало себе знати в жанрі трагедії. Замість живих осіб по сцені урочисто простували ходячі схеми чеснот або вад; герої трагедій декламували штучним, бундючно-піднесеним мовою не те, що вони самі могли думати або відчувати, а те, що було завгодно автору вкласти їм в уста. Сценічної дії в цих п’єсах, що складалися з змінюють одна одну розлогих промов (монологів) і «розмов» персонажів один з одним, зовсім не було. Але і ці розмови в обличчях були обплутані цілою низкою вкрай сором’язливих правил і умовностей, починаючи від так званих «трьох єдностей» (часу, місця і дії) і кінчаючи обов’язковим урочисто-величавим віршованим розміром – так званим «олександрійським віршем», римованим шестистопним ямбом .

Крім того, трагедія класицизму носила на собі різкий відбиток «придворного», дворянсько-аристократичного походження: брали участь у ній, по суті, лише царі і вельможі; все, що хоч скільки-небудь порушувало, знижувало урочисто-героїчне протягом п’єси, все, що було пов’язане з живою, реальним життям, з історичною дійсністю і тим більше з побутом, з простою, звичайною промовою звичайних людей, виганяли самим рішучим і нещадним чином.

Щоправда, за часів Пушкіна стали з’являтися трагедії Озерова, в яких деякі сучасники готові були побачити зразки нової, романтичної драматургії. Однак сам Пушкін правильно вважав, що п’єси Озерова в основному йдуть «манірний правилами» класицизму, а «романтичний трагік приймає за правило одне натхнення». Пушкін розумів, що для того, щоб створити трагедію нового типу, трагедію, сповнену реалізмом і народністю, правдиво зображує людей і події, за власним його висловом «долю людську» і «долю народну», треба повністю відмовитися від старої, освяченої давньою традицією системи класицизму, рішуче повалити її, корінним чином «перетворити нашу сцену», як сам він про це прямо заявляв. Чудовою спробою перетворення російської драматургії і стало основне, центральне драматичний твір Пушкіна – його історична трагедія «Борис Годунов».

Схожі твори: