Головна Головна -> Твори -> Образ народу в повісті Купріна «Поєдинок»

Образ народу в повісті Купріна «Поєдинок»Крім офіцерської верхівки в повісті правдиво намальована солдатська маса. Особливо виділені в повісті образи денщика Гайнана і солдата Хлєбнікова. Черемис Гайнан тужить за батьківщиною, але живеться йому краще, ніж іншим солдатам, і тому він зберігає свою наївність і веселість, дружньо-фамільярно розмовляє з офіцером Ромашова. Більш трагічно складається доля Хлєбнікова. Вчорашній селянин, відірваний від землі і звичного праці, він органічно не сприймає армійської «науки», і тому йому доводиться виносити на собі всю тяжкість положення засмикані, заляканого солдата, беззахисного перед розгнузданої вояччини.

Попередниками Купріна у військовій темі були такі російські письменники, як Л. Толстой («Севастопольські оповідання», «Війна і мир»), В. Гаршин («Денщик і офіцер», «Чотири дні»), А. Чехов («Три сестри »). В українській літературі можна вказати на оповідання Ю. Федьковича («Штефан Славч», 1863; «серце не навчіті», 1863; «Сафат Зшіч», 1865; «Три, Як рдш брати», 1865 і ін.) Суворо і правдиво писав Федькович про трагічну долю українців-солдатів австрійської цісарської армії, поетизуючи сильних і гордих «жовнірів», які протестують проти бездушності й сваволі військової верхівки. Купрін відкрив нові сторінки у висвітленні цієї теми, показавши внутрішнє загнивання царської армії і зростання нових демократичних настроїв серед офіцерства. З’явившись у пресі в період наростання революційних подій 1905 року, «Поєдинок» справив сильне враження на суспільство, викликав гострі суперечки і зіткнення на сторінках преси.

Лютою була реакція на появу повісті з боку вояччини і чорносотенної преси. Купріна звинувачували в наклепі на російську армію, в непокору владі і зв’язку письменника з літературної «крамолою» – А. М. Горьким і його навколо. Революційна критика (М. Горький, А. Луначарський) високо цінувала можливості ідейного впливу повісті Купріна на кращих представників царської армії. У жовтні 1905 року з захопленням слухав сторінки «Розмови» у читанні автора прославлений лейтенант П. П. Шмідт.

«Поєдинок» став надзвичайно популярним у Росії і незабаром з’явився в перекладах на німецьку, французьку, італійську, іспанську, шведський, болгарський, польський і інші мови.

Схожі твори: