Головна Головна -> Твори -> Екзистенціальне сприйняття світу в повісті А. Камю «Сторонній»

Екзистенціальне сприйняття світу в повісті А. Камю «Сторонній»У літературному відношенні XX століття стало століттям духовного пошуку. Велика кількість літературних течій, що виникли в той час, тісно пов’язане з великою кількістю нових філософських доктрин у всьому світі. Яскравий приклад тому – французький екзистенціалізм, представником якого є видатний мислитель і письменник, лауреат Нобелівської премії 1957 Альбер Камю …

Екзистенціалізм (від латинського existentia – існування) – це один із напрямів філософії суб’єктивного ідеалізму. Основною категорією в екзистенціалізмі є поняття існування, яке ототожнюється з суб’єктивними переживаннями людини і проголошується первинним по відношенню до буття. Екзистенціалізм протиставляє людині суспільство як щось чуже, вороже, що руйнує його індивідуальність, обмежує свободу особистості. На думку екзистенціалістів, головною метою наукового прогресу має бути не розвиток інтелекту, а емоційне виховання.

Екзистенціалізм, що виник після Першої світової війни в Німеччині, а в період Другої світової війни – у Франції, свої ідейні витоки черпає у вченні датського вченого філософа-ірраціоналісти Серена К’єркегора. Основні положення екзистенціалістів виражені у творчості Ж. П. Сартра, французького письменника, філософа і публіциста, якого вважають главою французького екзистенціалізму. Основними темами його творчості є самотність, пошуки абсолютної свободи і абсурдність буття. Альбера Камю називають його учнем і послідовником.

Філософські праці і художні твори Альбера Камю взаємно доповнюють один одного, а його теоретичні праці тлумачать сутність буття і дають ключ до розуміння його художніх творів. У есееістіке, прозі та драматургії Камю незмінно присутні думки про абсурд («абсурд панує»), про всевладність смерті (пізнання себе – пізнання смерті»), відчуття самотності та відчуження від «огидного» зовнішнього світу-(«все мені чуже») . «Циклом абсурду» назвав Камю весь перший період своєї творчості. В цей час ним були написані повість «Сторонній» (1942), філософське есе «Міф про Сізіфа» (1942), драми «Калігула» та «Непорозуміння» (1944). Всі вони розкривають абсурдність людського існування до життя взагалі.

Величезний вплив на формування поглядів Камю і на всі його творчість справила культура Середземномор’я, яка була сприйнята ним як основа ранньої пантеїстичної концепції особистості. Вона базувалася на майже обожненої ‘вірі в радість буття, ототожненні Бога і природи, в якій розчинено божественне начало. Захоплення язичницькими культурами і дохристиянськими заповітами відбилося у збірці «Одруження». Поступово під впливом подій історії Камю переходить до концепції людини абсурдного, яка визначить всі нараставший інтерес письменника до екзистенціалізму. Концепція людини абсурдного докладно розроблена Камю в есе «Міф про Сізіфа» та повісті «Сторонній». Через призму цих двох книг неважко уявити собі коло питань і ракурси, що розглядаються школою літератури екзистенціалізму, що склалася у Франції в 40-і роки минулого століття.

«Міф про Сізіфа» – «есе про абсурд», в якому Альбер Камю, зібравши свої роздуми про смерть, відчуженості навіть від самого себе, про неможливість визначити, розшифрувати існування, про абсурд як джерелі свободи, роль героя абсурдного світу відводить легендарному Сізіфові. Праця Сізіфа абсурдний, безцільний; він знає, що камінь, який за велінням богів тягне в гору, покотиться вниз і все почнеться спочатку. Але в тому-то й річ, що він знає – а значить, піднімається над богами, над своєю долею, отже, камінь стає його справою. Знання досить, воно гарантує свободу. Поведінка головного героя визначається всесильним абсурдом, знецінюються дію.

Повість «Сторонній» – це своєрідна сповідь головного героя. Весь простір в ній зайнято єдиним варіантом вибору, який робить єдиний герой роману. Мерсо весь час говорить про себе. Це постійне «я» підкреслює відсутність спільності людей, «колективної історії», потреби в інших людях.

Герой Камю «не від світу цього» тому, що він належить зовсім іншому світу – світу природи. Не випадково в момент вбивства він відчуває себе частиною космічного пейзажу, говорить про те, що його руху направляло саме сонце. Але і до цієї миті Мерсо постає природним людиною, яка може довго і без будь-якої ніби причини дивитися на небо. Мерсі – немов прибулець на нашій планеті, інопланетянин, а його рідна планета – море і сонце. Мерсі – романтик, але «романтик-екзистенціаліст». Сліпуче сонце Алжиру висвітлює вчинки героя, які неможливо звести до соціальних мотивування поведінки, до бунту проти формальної моральності. Вбивство в «Сторонній» – ще одне «невмотивоване злочин». Мерсо в одному ряду з Раськольниковим. Різниця між ними в тому, що Мерсі вже не питає про межі можливого, – само собою зрозуміло, що для нього можливо все. Він вільний абсолютно, йому «все дозволено». « Все дозволено Івана Карамазова – єдине вираження волі», – вважав і сам Альбер Камю (з юності він зачитувався Достоєвським, Ніцше, Мальро).

Назва повісті Камю символічно. Воно фіксує світовідчуття головного героя. А розповідь, що ведеться від першої особи, дає автору можливість познайомити читачів з образом його думок, зрозуміти суть його «сторонніх». Справа в тому, що Мерсо байдужий до життя в її звичному розумінні. Він відкидає всі її виміру, окрім єдиного – свого власного існування. У цьому існування не діють звичні норми: говорити жінці, що ти її любиш; плакати на похоронах матері; думати про наслідки своїх вчинків. Тут можна не прикидатися і не брехати, а говорити і робити те, до чого веде саме існування, не думаючи про завтрашній день, тому що тільки психологічні мотивування і є єдино вірні мотивування людської поведінки. Герой Камю не вирішує жодних соціальних питань; ні проти чого не протестує. Для нього взагалі не існує ніяких суспільно-історичних обставин. Єдине, в чому впевнений Мерсі, це те, що скоро прийде до нього смерть.

«Мерсі не визнає найважливіших заповідей і тому не має права чекати милосердя». Але він абсолютно байдужий до цього, адже він знає, що ніщо не має значення, що життя не варте того, щоб «за неї чіплятися»: «Ну що ж, я помру. Раніше, ніж інші, – це безсумнівно. Але ж усім відомо, що життя не варте того, щоб за неї чіплятися .. По суті не має великого значення, помреш ти в тридцять чи в сімдесят років, – в обох випадках інші-то люди, чоловіки і жінки, житимуть, і так іде вже багато тисячоліть ».

Мерсо не живе – він існує, без «плану», без ідеї, від випадку до випадку, від однієї миті до іншого. У «Освідченні« Стороннього »(1943) Ж. П. Сартр зробив акцент на тому, як побудовано розповідь:« Кожна фраза – це сьогохвилинне мить … кожна фраза подібна острову. І ми стрибками рухаємося від фрази до фрази, від небуття до небуття ».

Смерть як прояв абсурдності існування – ось основа звільнення героя Камю від відповідальності перед людьми. Він розкріпачений, ні від кого не залежить, ні з ким не хоче себе пов’язувати. Він – сторонній в ставленні до життя, яка йому представляється безглуздим зборами всіляких ритуалів; він відмовляється виконувати ці ритуали. Набагато важливіше будь-яких принципів і зобов’язань, боргу і совісті для Мерсі те, що в момент вчинення ним вбивства було нестерпно спекотно, а голова страшенно боліла, що «сонце блиснуло на сталі ножа … і Мерсо ніби вдарили в чоло довгим гострим лезом, промінь спалював вії, впивався в зіниці і очам було боляче ». Таким чином, конфлікт у повісті Камю знаходиться на осі зіткнення людей-автоматів, що виконують ритуали, і живої істоти, не бажає їх виконувати. Трагічний результат тут неминучий. Важко поєднати власне егоїстичне існування і рух людських мас, які творять історію. Мерсо нагадує і язичницьки розкріпачену особистість, яка випала з лона церкви, і зайвої людини, і аутсайдера, який оформиться в літературі в другій половині XX століття.

На подвійний – метафізичний і соціальний – зміст роману вказував і сам Камю, який пояснює дивну поведінку Мерсо насамперед небажанням підкорятися життя «за модним каталогами».

Сюжет «Стороннього» Камю вбачав у «недовіру до формальної моральності». Зіткнення «просто людини» з суспільством, яке примусово «каталогізує» кожного, поміщає в рамки правил, встановлених норм, загальноприйнятих поглядів, стає відкритим і непримиренним у другій частині роману. Мерсо вийшов за ці рамки – його судять і засуджують.

Образ «стороннього», виведений Альбером Камю, викликав у свій час багато різних тлумачень. У колах європейської інтелігенції військового часу він був сприйнятий? як новий «Екклезіаст» (цьому сприяло висловлювання автора про свого героя: «Єдиний Христос, якого ми заслуговуємо»). Французька критика проводила паралель між «стороннім» та молоддю 1939-го і 1969 років, так як і ті й інші були свого роду сторонніми й у бунті шукали вихід із самотності.

Паралелі можна проводити безкінечно, адже історія зберігає чимало прикладів, коли людина загострено відчував свою самотність і неприкаяність, страждаючи від «неправильності», «викривленого» навколишнього світу. Ці почуття виникають всякий раз, коли в суспільстві панує загальне відчуження, коли людське існування зводиться до байдужій виконання певних норм і правил, а будь-який, хто відмовляється слідувати заведеним порядком, не приймаючи егоїзму, байдужості і формалізму, стає «чужаком», ізгоєм, « стороннім ».

Схожі твори: