Головна Головна -> Твори -> Рецензії на повісті Трифонова Відблиски багаття і Довге прощання

Рецензії на повісті Трифонова Відблиски багаття і Довге прощанняУ середині 60-х, в Відблиски багаття Трифонов стверджував, що революційне минуле Росії є згусток найвищих моральних цінностей, і якщо його донести в сучасність, то життя нащадків стане світліше. А в Старому екстремізм, що запанувало в російській революційному русі, представлений джерелом зла. Звідси пішли метастази тієї моральної псування, яка вразила все суспільство і душу кожної окремої людини. У зчепленні всіх сюжетних ліній роману розкривається трагічна іронія самої історії. Літунів, який збирав матеріали про героїчне минуле в докір своїм нащадкам, з їх мишачою метушнею, мерзенними практичними розмовами, дріб’язковими сварками, мимоволі розкрив у цьому минулому те, що якраз і призвело до моральної деградації суспільства перемігшого соціалізму. А в результаті стає ясно, що то недочувствіе нащадків, від якого сьогодні страждає сам Літунів, є наслідок недочувствія, яке чинить історії – і він у їх числі – виявили на самій зорі радянської влади по відношенню до цілого народу і прищеплювали цей принцип в якості моральної норми всьому радянському суспільству. Це і є суд історії. Це і є її відплата.

У повісті Довге прощання головреж Сергій Леонідович, вислухавши захоплений розповідь Гриші Реброва про народовольців Клеточнікове, говорить: Чи розумієте, яка штука: для вас восьмидесятих рік – це Клеточніков, Третє відділення, бомби, полювання на царя, а для мене – Островський, Невільничка в Малому, Єрмолова в ролі Евлалій, Садовський , Музіль … Так, так, так! Господи, як все це жорстоко переплелося! Чи розумієте, історія країни – це багатожильний провід, а коли ми висмикуємо одну жилу … Ні, так не годиться! Правда у часі – це злитість, всі разом: Клеточніков, Музіль … Ах, якби зобразити на сцені це протягом часу, що несе всіх, всі! Саме мотив неподільності всього з усім в часі вийшов на перший план у пізній творчості Трифонова, і перш всього в його циклі оповідань Перевернутий дім і романі Час і місце. По суті, цей мотив визріваючи всередині його історіоцентрічной прози, спростовував її головну установку: випробування сучасності (побуту, повсякденності) досвідом Великий Історії. Занурюючись у глибини історичної пам’яті, Трифонов прийшов до парадоксального висновку: ніякої Великий Історії не існує, Велика Історія – це концепт, по суті, знецінює те, що складає суть людського життя – дрібні клопоти, турботи, біганину. Замість цього він прийшов до розуміння того, що все, що потім вноситься до реєстру Великий Історії, насправді визріває всередині побуту, побутом зумовлено й у побут йде. При цьому побут важко піддається систематизації, він в принципі хаотичний, безліч непередбачуваних чинників різної величини складається в рівнодіючу, напрямок якої можна передбачити тільки заднім числом – а зсередини практично неможливо.

Побут стає у Трифонова універсальною формою екзистенції. Розчинена в побуті екзистенція, по Трифонова, не ізольована від ходу історії, але і не підпорядкована йому ієрархічно, вона, швидше, пронизує і підпорядковує собі історичні колізії. Екзистенційні мотиви звучали у Трифонова і раніше (наприклад, оповідання Вітер 1970), ці мотиви обрамляють сюжети майже всіх його міських повестей38. Але саме в його пізньої прозі онтологія особистості, її екзистенція висуваються в центр всієї системи естетичних координат.

Це нове бачення призвело Трифонова до пошуків нової романної форми, в якій би центральну роль грали не одні причинно-наслідкові зв’язки, не тільки антитези і паралелі, але в першу чергу – принцип додатковості, завдяки якому найдрібніші деталі можуть надавати багаторазово опосередкований вплив на великі події. Реалізацію цього принципу додатковості Трифонов знайшов не в епічному сюжеті, а в сполученні незалежних потоків свідомості декількох суб’єктів мови (наприклад, у Часу і місце – це Антіпов, Андрій і безособовий оповідач).

У романі Час і місце (1980) мотив недочувствія, диктовавший художню логіку як московських повістей, так і Старого, переходить в імперативна вимога: потрібно дивитимуться останнє, доходити до дна. Ця думка звернена не тільки до героя роману, письменникові Антипову, це ще й свого роду девіз самого Трифонова, його центральний літературний принцип. Однак багато персонажів роману не хочуть дивитимуться до кінця. Одні (як мати Антипова) просто бояться цього, не хочуть ятрити і без того змучену свою душу, і класти камені на душі близьких людей. Інші (варіант Тетеріна) не вважають за потрібне дивитимуться – просто не бачать у цьому сенсу, з їх точки зору вся ця виясняловка є ерундовіна, яка не має нічого спільного з цінностями нормального життя нормальних людей. Але все-таки найбільший інтерес у Трифонова викликають ті, хто намагається дивитимуться до кінця. Не випадково саме такий герой і стоїть в центрі роману. Антипов не може не дивитимуться до кінця – в собі самому, у відносинах з близькими, у праці своїй. Він жити не може внедознаніі.Он відчуває свою ущербність, душевну недостатність від недовиясненності. Це його постійна мука.

Схожі твори: