Головна Головна -> Твори -> Шкільний твір на тему: Як я розумію лірику Тютчева

Шкільний твір на тему: Як я розумію лірику ТютчеваЛірика Тютчева сприймається, Кажучи словами Вл. Соловйова, «як прояв і образ бунтівної життя, гігантського пориву стихійних сил, введених, проте, в непорушні межі … ». Завдяки цьому композиційні структури Тютчева максимально напружені і виглядають гіперкомпенсації конструктивних зусиль. Це зазначається в крайній стислості форм, у перевазі мініатюри, в прагненні до врівноваженим, парних, симетричним співвідношенням віршованих мас або, інакше, до непарних, головним чином трьохчленним, дискурсивним побудов. Особливо ж слід вказати на жорсткість і закріпленість членувань в строфічних композиціях, в той час як, наприклад, у Пушкіна композиційні поділу, як правило, варіативні і рухливі, засновані на перетині кількох композиційних структур. Нарешті, зауважимо ще у Тютчева образний пренадлишок, барочну перенасиченість компонентів різних порядків, через що, власне, і виникає відчуття згаданих структурних гіперкомпенсації, що приводить на пам’ять принцип «надлишкової захисту» полів, введений в теорію шахів А. Німцовича.

Серед тютчевских віршів є одна стійка і постійно – від початку до кінця – повторювана форма. Це шістнадцять рядків, що групуються у два восьмивірш, – їх розділяє пробіл. Форма, звичайно, зустрічається в інших поетів, але у Тютчева вона абсолютно оригінальна. Як би не були розведені і зібрані в собі восьмивірш, вся річ виглядає зробленої «з одного шматка». Межстрофіческій пробіл немов щойно розсік якесь безформне пляма, роздвоюючись його і тим самим організовуючи. Це зусилля творця в поетичному континуумі ми і назвали «перводеленіем». Воно і є, таким чином, то початкове творчий рух, яким Тютчев починає долати опір матеріалу (космічного, океанічного, поетичного). «Перводеленіем» визначається форма і починається її робота (forma formans). «Особливу конструюють роль кордону в поетичному свідомості Тютчева» відзначає Ю.М. Лотман (3) *, а в нашому випадку слід ще мати на увазі графічну виразність аналізованої форми. Поза графічного симметрического роздвоєння дана форма не набуває характеру твердого ліричного жанру, хоча деякі відхилення та варіації можливі. Додамо, однак, що більшість віршів Тютчева, що належать до жанру «двойчатки» – так ми часом його називаємо, – виявляють наявність глибокої паузи в середині вірша навіть при проголошенні вголос.

Шістнадцять віршів, взагалі кажучи, Можуть об’єднуватися як в єдиний злитий період, так і в окремі чотиривірші (у Тютчева частіше останній спосіб), і це буде вже інша композиційна структура. До речі, у Тютчева ж чільне місце займає асиметрична композиція, яку можна назвати «3 + 1», так як останнє чотиривірш помітно відсікається від перших трьох («Весняна гроза», «Дивись, як на річковому просторі …» та ін.) Співвідносні з цією назвою цікавить нас форма може бути позначена як «2 + 2».

Схожі твори: