Головна Головна -> Твори -> Твір: Які філософські проблеми піднімає роман «Війна і мир»

Твір: Які філософські проблеми піднімає роман «Війна і мир»У той час, коли Лев Миколайович Толстой написав роман «Війна і мир», в Росії Олександром І було скасовано кріпосне право. Але так очікувана селянами свобода не принесла їм радості, оскільки землю вони не отримали. У Росії періодично виникали селянські бунти. Письменника завжди хвилювали питання, що стосуються долі Росії, її народу. Погляди великого російського письменника були такі, що заперечували можливість революції. Вирішення існуючих проблем, на його думку, повинно було відбутися шляхом проведення реформ та освіти. У романі «Війна і мир», Толстой зобразив безліч проблем, які були притаманні життя російського суспільства тієї епохи. Твір «Війна і мир» можна вважати глибоким дослідженням історії та життя Росії, її порівнянням з життям Європи. Превеликий дослідженню Лев Миколайович Толстой піддав і характер російського народу в різних його проявах, а також сам пристрій життя, яке було в Росії.

У «Війні і мирі» письменник торкнувся безліч проблем, які стосуються моральних, історичних та соціальних моментів. Він розкрив такі поняття як патріотизм і лжепатріотизм. Показав вплив окремо взятої особистості і всього народу на хід історії. У своєму творі Лев Толстой розкрив особливості життя різних верств населення Росії: дворянства, селян, військових, купецтва. Адже не дарма в творі читач бачить більше двохсот персонажів. Письменник висловив свою думку і про реально існуючих історичних особистостях, піддав жорсткій оцінці їх дії. Наприклад, про Наполеона Толстой сказав наступне: «Ні величі там, де немає простоти, добра і правди». Таким чином, Толстой погоджується з великою роллю Наполеона в історії людства, але при цьому письменник показує, що не може бути великим той чоловік, який хоче творити історію при цьому підпорядковуючи її хід тільки власної волі. Яскраво змальовані в романі і процеси становлення характерів героїв, як і під впливом яких причин герої твору змінюють свій світогляд. Найбільш характерними персонажами роману. які постійно знаходяться в пошуку сенсу життя і здатні на розуміння навколишнього оточення, є Андрій Болконський і П’єр Безухов.

У поглядах цих персонажів проглядається бажання до розумного суспільного устрою, бажання перемоги правди над брехнею. І Андрій Болконський. І П’єр Безухов володіють багатим духовним світом, що дозволяє Толстому займатися проблемою дослідження душі, що завжди хвилювало письменника і було йому цікаво. Лев Миколайович Толстой має свій власний, відмінний від інших, погляд на історію і на її хід, а також на причини історичного розвитку. На думку Толстого, окремо взята особистість, не може зіграти значну роль у розвитку історичного процесу. На думку Толстого, на перемогу в війні впливає «дух війська». У своєму романі письменник розглядає також питання про свободу і необхідність. Вільна людина, на думку письменника, не буде йти подіям наперекір. Людина повинна як би відповідати ходу історії, а своїм зростанням і змінами, людина впливає на перебіг цієї самої історії.

Чимало місце в романі приділяє Толстой і ролі жінки в суспільстві. На його думку, сім’я і домашнє вогнище – це і є доля жінки. Приклад Наташі Ростової показує деякий консерватизм у поглядах Льва Миколайовича Толстого. Адже такий обдарований і внутрішньо багата людина як Наташа, могла ms принести користь суспільству, а не бути просто гарною дружиною і займатися домашнім господарством.

Схожі твори: