Головна Головна -> Твори -> Навігація:Тема Батьківщини і патріотична тематика в творчості Лермонтова Тема Батьківщини і патріотична тематика в творчості Лермонтова

Навігація:Тема Батьківщини і патріотична тематика в творчості Лермонтова Тема Батьківщини і патріотична тематика в творчості ЛермонтоваНовий відтінок в трактуванні того ж мотиву міститься і у відомому вірші «Виходжу один я на дорогу …» (1841). У ньому підводиться своєрідний підсумок довгим роздумам Лермонтова над проблемою «людина і природа», про яку багато писали і сперечалися поети-«любомудри», Баратинський та ін Вірш це, маленьке за розміром (20 рядків), вчинене з художньої виразності і композиційної пропорційності , чітко передає розвиток поетичної думки.

Світ природи, повний гармонії («Спить земля в сияньи блакитному …»), спочатку різко контрастний людині з її збентеженим внутрішнім світом, муками, відчаєм («Що ж мені так боляче і так важко?). Але надалі виникає уявлення про можливість для людини злитися з природою, з усіма людьми, не втрачаючи при цьому свого власного «я». Зникає протиставлення піднесеного світу природи і людини, яка скуштувала гіркоту розчарувань («Вже не чекаю від життя нічого я …»). Вірш наповнене великим філософським змістом. Воно дуже емоційно, пройнятий безпосереднім почуттям любові до людей, природі, світу. Це один із шедеврів лірики Лермонтова.

У лермонтовською поезії тісно переплітаються найрізноманітніші мотиви, утворюючи органічну єдність. Так, в любовній ліриці можуть виражатися думки поета про пам’ять і забуття, обмані і помсту. Мотив самотності в ряді випадків виявляється і в пейзажній ліриці. Пейзаж може служити також засобом вираження патріотичних почуттів. Це особливо помітно у вірші «Р о-дина», винятково важливому для розуміння світовідчуття поета зовсім незадовго до його загибелі.

Тема Батьківщини проходить через усю творчість Лермонтова. Вже в ранній ліриці він звертався до її історичного минулого («Два велетня», 1832, та ін.) У 1841 р. ‘він пише два вірші, що розкривають різні сторони його відносини до вітчизни: «П р о-щай, немита Росія», в якому виражено гнівне презирство до «країні рабів, країні панів», і «Р од і н а », де патріотизм поета проявляється по-новому. «Люблю вітчизну я, але дивною любов’ю …» – так починається цей полемічний вірш. Дивина, незвичайність полягають в тому, що для поета вже не мають ціни такі звичні поняття, як військова слава, заповітні перекази старовини … Лермонтов не вважав за потрібне аналізувати особливості свого патріотизму: «Але я люблю – за що, не знаю сам …» Для нього важливіше передати відчуття органічної причетності до цього світу російського простору, природи, народу.

Для російської поезії патріотична тематика завжди пов’язувалася з громадянським пафосом. А вірш Лермонтова – перш за все ліричний роздум про батьківщину. Відповідно до цього змінюється і стиль. Рух авторської думки йде від узагальнених, абстрактних понять до все більш і більш конкретним образам. І в кінці з’являються ознаки пейзажу, побуту, безпосередньо пов’язані з життям народу. Таким чином, краєвид виконує не функції мальовничого «фону», але стає виразом важливих соціальних, філософських і естетичних роздумів поета. Художня думка закономірно звертається до народу, що виражено і стилістично. Це вже новий стиль, з’являється у Лермонтова, стиль точних слів.

За індивідуальними властивостями свого обдарування Лермонтов переважно лірик. Він писав і поеми, і драми, і прозу. Але все, що б не створював Лермонтов, пройнята його могутнім ліризмом. Багатство змісту, енергія думки, напружений психологізм, досконалість художньої форми, музикальність – все це зумовило найважливіше історико-літературне значення його віршів. У його ліриці, як у зародку, укладено багато відкриття російської літератури другої половини XIX ст .- і не тільки поезії, а й прози.

Схожі твори: