Головна Головна -> Твори -> Авторське тлумачення образу гетьмана Мазепи в поемi В. Сосюри “Мазепа”

Авторське тлумачення образу гетьмана Мазепи в поемi В. Сосюри “Мазепа”I. Мiсце Володимира Сосюри в украïнському лiтературному процесi. (Аж занадто
довго офiцiйна критика називала Володимира Сосюру спiвцем революцiйноï бурi,
забуваючи, що вiн чудовий лiрик i справжнiй патрiот не радянськоï влади, а
Украïни. Про це свiдчать його твори “Розстрiляне безсмертя” та “Мазепа”, якi
побачили свiт тiльки у 90-х роках XX столiття.)
II. Поема “Мазепа”
Ї це спроба Володимира Сосюри переосмислити роль гетьмана в iсторiï
Украïни.
1. Звернення Сосюри до Украïни у “Вступi” до поеми “Мазепа”. (Володимир
Сосюра у “Вступi” до поеми подає своє бачення сучасноï йому епохи, “коли ми
крила поламали у летi марному до зорь”. Поет звертається до Украïни, яка
плодить землю “байстрюками
Ї багном i гноєм для других”, називає ïï росiйсько-польською потаскухою
i малоросiйською тюрмою. Але Сосюра любить Украïну, бо вiн ïï син,
“що йшов за тебе на смерть i реготи не раз”, i знову пiде. Вiн хоче лиш одного,
щоб квiтла рiдна земля i була щасливою.)
2. Романтичний образ молодого Мазепи. (В. Сосюра створює привабливий образ Мазепи

Ї героя, гетьмана, громадянина.
У юностi Iван Мазепа служив при дворi польського короля. Вiн був галантним
кавалером, розумним, вродливим, гордим. Не одна шляхтичка задивлялася на нього,
багатьом вiн заморочив голову. Та Iван не хоче бути королiвським холуєм, часто
згадує Украïну, “козацьку волю i орлiв…”, Днiпро i хороводи дiвчат.

Мазепа через своє донжуанство потрапляє до кримського хана в полон, його
визволяють козаки, i ось вiн уже “писар курiнний, юнак лукавий i хоробрий”.)

3. Мрiï Iвана Мазепи про гетьманство. (У королiвському палацi i в
татарському полонi Мазепа мрiє про гетьманство в Украïнi. Цi мрiï йому
навiює велика любов до рiдноï землi, бажання зробити щось корисне i велике
для народу i вiдчуття своєï внутрiшньоï сили.)
4. Тягар гетьманськоï булави. (Мазепа домiгся свого
Ї його обрали гетьманом. Булаву вiн узяв з любов’ю, iз мрiями збудувати нове
життя, нову Украïну i не вiдмовився вiд своïх планiв:
…Будував церкви Мазепа,
Церкви i школи. Просвiщав
Вiн свiй народ.
Та перед гетьманом стояли i складнi полiтичнi завдання: захистити не- залежнiсть
Украïни, об’єднати народ, позбутися зазiхань Росiï на украïнську
державнiсть. Мазепа бере за союзника Швецiю, адже
Далеко Швецiя. Ми потiм
ïï розiб’ємо ярмо.
Це не Росiя, що так близько.
Та й сiчове хоробре вiйсько
У нас в руках. В нас козир є.
Але народ, козаки не любили пихатого гетьмана, не розумiли, чого вiн хоче, i не
пiдтримали його. Мазепа програв двобiй не тiльки iз Петром I, а i з життям, з
собою.)
III. Висновки поета про постать Iвана Мазепи. (Мазепу оголосили зрадником, i на
довгi роки iм’я гетьмана стало синонiмом пiдступностi. Та Володимир Сосюра
показав, що Мазепа любив Украïну, думав про ïï майбутнє.

Хай про Мазепу спiв мiй лине,
Хоч був вiн пан, та серце мав.
За сувереннiсть Украïни
Боровся вiн i в цiм був прав.)

Схожі твори: