Головна Головна -> Твори -> Моя улюблена поезiя В. Сосюри

Моя улюблена поезiя В. СосюриЯ взагалi люблю читати вiршi. Коли ми почали вивчати творчiсть В. Сосюри, то я з
великим задоволенням прочитала його вiршi “Гей, рум’янi моï небокраï…”,
“Весняний сад, квiтки барвистi”.
У цих вiршах автор майстерно описує весну, степи Украïни. Все це вiдразу
уявляєш. Iз якою ж любов’ю написанi цi вiршi про рiдну Украïну, рiдну землю!

Зацiкавилась творчiстю В. Сосюри та прочитала його вiршi “Любiть Украïну”,
“О мово моя” та iншi. Цi два вiршi запам’ятались менi особливо. Як глибоко
хвилювала поета доля рiдноï мови! Своïми вiршами вiн закликає боронити
та любити украïнську мову, культуру.
Як лагiдно В. Сосюра називає рiдну мову “солов’ïною”! Це значить, що вона
спiвуча, дзвiнка. I назавжди менi запам’ятались такi рядки:
О мово вкраïнська!..
Хто любить ïï,
Той любить мою Украïну.

Схожі твори: