Головна Головна -> Твори -> Лiтературно-естетичнi погляди Г. Сковороди

Лiтературно-естетичнi погляди Г. СковородиI. Г. Сковорода
Ї фiлософ-просвiтитель XVIII столiття.
II. Основнi проблеми фiлософiï та творчостi Г. Сковороди. 1. Проблема
сутностi людини.
2. Проблема людського щастя.
3. Пошуки шляху до всенародного щастя.
III.Основнi положення вчення фiлософа.
1. Пiзнання себе.
2. Вибiр “сродноï працi”. (Суспiльство, в якому кожна людина знайшла своє
мiсце у свiтi й займається “сродною працею”, розкриваючи себе, творячи себе i свiт
навколо себе, можна вважати iдеальним. I люди тодi щасливi. У такому суспiльствi
найвищою цiннiстю є внутрiшнiй свiт людини, ïï невидима природа. Навiть
освiта повинна бути спрямована саме на розвиток душi, пiзнання серця людини.)

3. Удосконалення своïх здiбностей шляхом освiти.
4. Дружба з людьми, близькими за iнтересами та переконаннями.

Схожі твори: