Головна Головна -> Твори -> Головний герой поезiй В. Симоненка

Головний герой поезiй В. СимоненкаI. Глибина думок i сила вiршiв Василя Симоненка. (Василь Симоненко

Ї нiжний поет-лiрик, який любив свiй край, свою землю. В його юнацькому серцi
завжди жили любов, вiра в людину, в ïï творчi можливостi.)

II. Образ лiричного героя поетичноï спадщини В. Симоненка.
1. Лiричний герой
Ї патрiот своєï краïни. (Лiричний герой поезiй В. Симоненка

Ї це людина на складних перехрестях iсторiï, поставлена у злиденнi,
варварськi умови буття, але яка бореться проти морального занепаду, бездуховностi
i деградацiï нацiï. Це людина, яка любить життя. Такi вiршi, як “Лебедi
материнства”, “Украïнi”, “Земле рiдна”, “Украïно, п’ю твоï зiницi”
вражають читачiв великою синiвською любов’ю поета до своєï Батькiвщини,
непiдробним почуттям патрiота. Лiричний герой цих поезiй наголошує, що без любовi
до Батькiвщини нема справжньоï людини. Для нього любити Украïну

Ї це значить жити для неï, любити украïнський народ, творити заради
нього.)
2. Краса героя iнтимноï лiрики. (Поет, який прожив лише 28 рокiв, пiднiс
iнтимну лiрику на небувалу висоту. У вiршах “Любов”, “Вона прийшла”, “Є в коханнi
i буднi i свята” розкрито iнтимнi почуття лiричного героя. Любов так заполонила
серце героя, що вiн мимоволi доходить висновку: “Я без тебе жить не можу!” Вiн
сприймає ïï святiсть, виявляє лицарське ставлення до неï. Любов
дає лiричному героєвi не лише щастя, а й страждання, та все одно поет благословляє
зливу почуттiв, що освятили його душу.)
III. Слово В. Симоненка
Ї це справжнє надбання. (Василь Симоненко
Ї це народна совiсть в украïнському письменствi. Не судилося його таланту
розкритися повнiстю, але те, що вiн створив, нетлiнне. Слово його

Ї справжнє надбання. Лiричний герой його поезiй
Ї громадянин-патрiот, який понад усе любить рiдну Украïну, весь трудовий люд,
який усвiдомлює широкий свiт по-новому, який вважає Украïну за святиню, а
вiдданiсть ïй
Ї за обов’язок свiй i щастя.)

Схожі твори: