Головна Головна -> Твори -> Я без тебе нiчого не зможу, наче птиця без крил. Образ Украïни в творчостi Василя Симоненка

Я без тебе нiчого не зможу, наче птиця без крил. Образ Украïни в творчостi Василя СимоненкаI. “Я
Ї украïнець. Оце i вся моя бiографiя”. (Несправедливо коротке життя судилося
В. Симоненку. Однак вiн чiтко окреслив справжнi життєвi цiнностi i утвердив
ïх у своïй творчостi. А найдорожчою цiннiстю для людини є Батькiвщина.)

II. Оспiвування любовi до Украïни у поезiях Василя Симоненка.

1. Синiвська розмова з Батькiвщиною у поезiï “Украïно, п’ю твоï
зiницi…” (Поезiя написана у формi монологу лiричного героя, зверненого до
матерi-Украïни. Лiричний герой нiби хоче зупинитися на мить, щоб перевести
дух, подивитися у материнськi очi, схилити перед нею голову, вшанувати:

Украïно! Ти для мене
Ї диво!
I нехай пливе за роком рiк.
Буду, мамо горда i вродлива,
З тебе дивуватися повiк.)
2. Вияв високоï любовi до Украïни у поезiï “Лебедi материнства”.
(Гiмн незрадливiй материнськiй любовi i синiвськiй вiрностi Вiтчизнi звучить у
поезiï “Лебедi материнства”.
Можна все на свiтi вибирати, сину,
Вибрати не можна тiльки Батькiвщину.
Бо двох Батькiвщин, як i двох матерiв, не буває. Ця сповнена материнськоï
нiжностi поезiя стверджує одвiчну iстину: без Батькiвщини немає людини. Мати i
Вiтчизна завжди з людиною. Що б не спiткало у життi, якщо навiть доведеться упасти
на чужому полi, то “прийдуть з Украïни верби i тополi…” до свого нещасного
сина.)
3. Найважливiше для поета
Ї доля Украïни (за поезiєю “Украïнi”). (Лiричний герой
Симоненковоï поезiï щасливим почуватиметься лише тодi, коли процвiтатиме
його краïна, коли буде в нiй мир i спокiй, коли в нiй щасливо житимуть люди:

Коли крiзь розпач випнуться надiï
I загудуть на вiтрi степовiм,
Я тодi твоïм iм’ям радiю
I сумую iменем твоïм.)
III. Сила поезiй В. Симоненка. (Сила
Ї в безмежнiй щиростi та правдивостi. Його поезiя примушує кожного замислитися над
тим, як вiн живе. Автор прагнув наблизити людей до iдеалiв добра, справедливостi,
розбудити нацiональну свiдомiсть, патрiотичнi почуття. Саме для неï

Ї рiдноï Украïни
Ї поет жив i творив:
Ради тебе перли в души сiю,
Ради тебе мислю i творю…)

Схожі твори: