Головна Головна -> Твори -> Роман “Марiя” – розповiдь про трагедiю Украïни в умовах тоталiтарноï радянськоï системи

Роман “Марiя” – розповiдь про трагедiю Украïни в умовах тоталiтарноï радянськоï системи1932
Ї1933 роки. Страшний час для нашоï держави. В Украïнi лютує штучно
влаштований голод, який забрав мiльйони життiв невинних жертв сваволi та
безчинства. Цi страшнi подiï, трагедiю украïнського народу правдиво i
сильно показав Улас Самчук у романi “Марiя”, присвятивши твiр “матерям, якi
загинули голодною смертю на Украïнi в роки 1932
Ї1933”.
Описуючи життя головноï героïнi роману, письменник наголошує на
величезному потенцiалi ïï духовноï сили, на прагненнi жити i
любити цiєï простоï жiнки-селянки. I якщо доля не посилала щастя, Марiя
не боялася кинути ïй виклик. Марiя в давньоєврейськiй мовi означає
“противитися” або “гiрка”. Цим автор пiдкреслив типовiсть образу Марiï, що
виступає уособленням i материнства, i самоï Украïни. Твiр закiнчується
трагiчно: Марiя помирає вiд голоду, втративши родину, “…покинута, одинока”. 1 ця
смерть весняноï пори сприймається як попередження i засторога для
украïнцiв: щоб не втратити свою батькiвщину, слiд зробити все можливе, аби
не допустити повторення такого лиха.
Розповiдає Улас Самчук у романi про тотальне винищення селянства в 30-х роках,
витравлення з нього почуття власника, господаря, годувальника. Автор правдиво
показав насильницьку колективiзацiю, за якоï влада забирала у селян все:
землю, знаряддя працi, зерно. Автор характеризує людей, якi були при владi,
показує, як керували у краïнi такi, як Максим. На родючих землях “…буяли
катлатi бур’яни, гнило пiд дощем зiбране зерно, а люди голодували i втрачали вiру
у можливiсть справедливого, людяного життя”.
Улас Самчук написав правду про життя в умовах тоталiтарноï системи, i його
розповiдь пройнята щирим спiвчуттям до людей, життя яких було понiвечено.

Трагiчний кiнець роману
Ї це наслiдок глибокого болю письменника за майбутнє Украïни, бо вiн був
упевнений, що життя без майбутнього не має сенсу/
Авторовi вдалося торкнутися в романi таких проблем, як духовнiсть i вiрi в Бога,
геноцид i репресiï, влада i штучний голодомор; показати трагiчнi сторiнки
iсторiï Украïни, розповiсти про нещасливi долi украïнцiв. За
словами С. Пiнчу-ка, саме Улас Самчук “втiлив у своïй творчостi трагiчну долю
украïнського народу в XX столiттi”.

Схожі твори: