Головна Головна -> Твори -> Трагедiя однiєï селянськоï родини як частка трагедiï всiєï украïнськоï нацiï (за романом У. Самчука “Марiя”

Трагедiя однiєï селянськоï родини як частка трагедiï всiєï украïнськоï нацiï (за романом У. Самчука “Марiя”. Iсторiя написання твору У. Самчука. (Роман-хронiка У. Самчука “Марiя” вiдтворює
найскладнiшi етапи iсторiï перших десятирiч XX столiття
Ї революцiя 1905 року, iмперiалiстична вiйна 1914 року, революцiя 1917 року,
громадянська вiйна, голодомор 1932
Ї1933 рокiв. Автор показав, як цi iсторичнi подiï вплинули на життя жiнки з
iм’ям Божоï Матерi, як трагiчно змiнили це життя.)
II. Глибокий сум У. Самчука за долю Украïни.
1. Символiка роману. (Образ Марiï
Ї символ багатостраждальноï матерi-Украïни. Марiя уособлює страждання
всiх матерiв Украïни, якi жили в той час.)
2. Життя однiєï родини та ïï трагедiя за часiв тоталiтарноï
радянськоï системи. (Життя Марiï нiколи не було легким: з 6 рокiв

Ї сирота, у 9 рокiв
Ї наймитування, потiм
Ї замiжжя з нелюбом, смерть дiтей, кохання до Корпiя i доля ïхнiх дiтей:
Демка, Лаврiна, Максима i Надiйки.)
3. Трагедiя колективiзацiï украïнського села. (Насильницька
колективiзацiя, коли забирали все: молотарки, худобу, коней, землю, хлiб, коли
заганяли всiх до колгоспiв, коли знищували врожаï
Ї це трагедiя для селянина.)
4. Доля членiв родини Марiï. (Корнiй
Ї працьовитий бiдний селянин; дочка Надiя одружується iз колишнiм матросом
Архипом, теж iз бiдноï родини; Демко
Ї загинув на фронтах iмперiалiстичноï вiйни; Лаврiна репресовано, а Максим
вiрно служить новiй владi. Загинули всi дiти, Корнiй вбиває Максима, який
вiдступився вiд роду, i сам iде вмирати в поле iз старим собакою. Нарештi, вмирає
i сама Марiя. Весь рiд Марiï загинув. Такий трагiчний кiнець

Ї наслiдок глибокого болю письменника за майбутнє Украïни.)

III. У. Самчук
Ї украïнський Гомер XX столiття. (Виходець iз селянськоï родини, Улас
Самчук за життя став класиком художньоï розповiдi про украïнське село, з
його iсторiєю i майбутнiм. Тетралогiя “Волинь”, роман-хронiка “Марiя”, трилогiя
“Ост”, роман “Кулак”
Ї це правдивi картини з життя украïнського селянства. За титанiчний шлях
письменника в украïнськiй лiтературi його називають “украïнським Гомером
XX столiття”.)

Схожі твори: