Головна Головна -> Твори -> У чому справжнiй патрiотизм (за вiршем В. Самiйленка “Патрiоти”)

У чому справжнiй патрiотизм (за вiршем В. Самiйленка “Патрiоти”)В. Самiйленко
Ї украïнський поет, який у своïх вiршах закликав берегти, шанувати i
збагачувати нашу мову. Лiричний герой поезiй сповнений, як i поет, любов’ю до
Украïни, до свого народу.
У поезiï “Патрiоти” В. Самiйленко порушує тему патрiотизму та засуджує тих
балакунiв-псевдопатрiотiв, якi лише на словах виявляють своï почуття до
рiдноï землi.
У перекладi з грецькоï слово “патрiот” дослiвно означає “земляк”,
“спiввiтчизник”. Патрiот
Ї людина, вiддана своєму народовi, яка любить свою Батькiвщину, живе i працює
заради процвiтання свого краю.
Розмови героïв поезiï “Патрiоти”
Ї це турбота про права народу i долю своєï землi. Це тема для розмови

Ї довести свою вищiсть товаришу. Тому i обирали актуальнi теми i доводили все
по-науковому:
Один у широкiй промовi
Народнi права боронив;
Вiн докази всi науковi
По пунктах як слiд розложив.
А iнший спiврозмовник зайшов ще далi:
А другий про теє доводив,
Як дiйде народ своïх прав,
I в поступi iнших народiв
Вiн мiсце йому показав.
Поет тонко пiдвiв нас до думки, що так званий “патрiот” не боровся за права
народу, а чекав поки “дiйде народ своïх прав”, а вiн, як “мiсце йому покаже
серед iнших народiв”. Кожен iз цих двох героïв поезiï “Патрiоти”

Ї самозакоханi в себе люди, i поки вони вели розмову:
А третiй не мовив нiчого:
Вiн мовити красно не мiг,
Але задля дiла святого
I жив вiн, i в землю б полiг.
Поет з iронiєю пише заключнi рядки поезiï, називаючи “патрiотами на словах”
таких, як героï вiрша, балакунiв. Справжнiй патрiотизм полягає в тому, щоб не
говорити про любов до рiдного краю, а працювати i жити задля його процвiтання,
примножуючи набуте. Справжнiм патрiотом у поезiï В. Самiйленка, на мою думку,
є третiй юнак, який
…бачив душею Вкраïну
I все, що вона добула.
Вважаю, що В. Самiйленко наприкiнцi XIX столiття, коли зароджувалися рiзнi
полiтичнi партiï i течiï, намагався допомогти читачам не купитись на
гарнi слова, а дбати про свiй край, любити рiдну землю, працювати для
неï.

Схожі твори: