Головна Головна -> Твори -> Патрiотичний змiст збiрки М. Рильського “Слово про рiдну матiр”

Патрiотичний змiст збiрки М. Рильського “Слово про рiдну матiр”I. Перше знайомство народу окупованоï Украïни iз твором. (Поему “Слово
про рiдну матiр” украïнський народ вперше почув по радiо 29 листопада 1941
року, коли Украïна була окупована нiмецько-фашистськими загарбниками, iз уст
самого автора. Цього дня був органiзований перший антифашистський мiтинг, i Максим
Рильський виголосив на ньому палку промову, яку завершив чудовим поетичним
твором. 1942 року вийшла його збiрка, яка теж мала назву “Слово про рiдну матiр”.)

II. Патрiотичний пафос збiрки.
1. Спорiдненiсть поеми “Слово про рiдну матiр” зi “Словом о полку Iгоревiм”.
(Невелика за обсягом лiро-епiчна поема-ораторiя розрахована на широку аудиторiю.
Поет, назвавши цей твiр “Словом”, пiдкреслив цим його тiсний зв’язок з
патрiотичною пам’яткою XII столiття
Ї “Словом о полку Iгоревiм”. У творi М. Рильського вжито образи зi “Слова о полку
Iгоревiм”, схожiсть мають i жанровi ознаки ораторiï.)
2. Вiдтворення iсторiï Украïни у “Словi про рiдну матiр”. (“Слово про
рiдну матiр”
Ї це заклик до боротьби проти коричневоï чуми. У кожному рядку збiрки горить
любов до Батькiвщини, виблискує слава минулих подвигiв. Нацiональною гордiстю за
вiльнолюбне козацтво Украïни, ïï героïчний народ, що протягом
столiть захищав Вiтчизну вiд туркiв, татар, польськоï шляхти, пройнятi рядки
поета:
Благословен мечiв ясних
Огонь, отчизни охорона,
Iржання коней бойових,
Морських доходiв даль солона.
3. Згадки про дiяльнiсть патрiотiв Украïни на благо рiдноï землi. (М.
Рильський згадує про Т. Шевченка, I. Франка, М. Лисенка, Марiю Занько-вецьку, якi
примножували славу Украïни, були справжнiми патрiотами:
Гаряча дума Кобзаря,
Що в огнi не спопелiє,
I молоток Каменяра,
I струни Лисенка живiï,
I слави золота зоря
Круг Заньковецькоï Марiï.
У вiршi “Пам’ятник Богдана” поет нагадує, що минуле завжди залишається з нами,
тiсно переплiтається з сучаснiстю:
О так! Минуле
Ї не могила,
Хреста примарний силует,
Ї
Недарма ж мужнього Данила
Тепер оспiвує поет.)
III. Багатогранний образ Украïни
Ї центральний образ збiрки. (М. Рильський подає живий, привабливий образ
Украïни, який об’єднує усi твори збiрки “Слово про рiдну матiр”. Особливо
повним, колоритним вiн постає перед читачем у однойменнiй поем i-ораторiï.
Поет змальовує картини землi, “яку сходив Тарас малими босими ногами”, степiв
бездонну широчiнь, “що, як зелений океан, тече круг бiлого Херсона”.)

Схожі твори: