Головна Головна -> Твори -> Поезiя М. Рильського “Перед грозою”

Поезiя М. Рильського “Перед грозою”Лiтературне життя М. Рильського тривало близько п’ятдесяти рокiв. Поет залишив
нам багато цiкавих, проникливих, чутливих вiршiв.
Тема природи близька поетовi. Вiн спостерiгає та розумiє найменшi змiни у нiй i
передає ïх у своïй поезiï.
Вiрш “Перед грозою” переносить нас у пiзню весну, коли вже вiдцвiли дерева,
осипалися пелюстки, а все навкруги жадає вологи, дощу. I ось з’являється ознака
того, що скоро цей дощ розпочнеться: “землю ластiвка черкає”. Усiм вiдомо, що за
народною прикметою, якщо ластiвка лiтає низько над землею, то скоро пiде дощ. Та й
горобцi “купаються” у пiску, наче дiтки у ставку. Ця прикмета теж сповiщає про
дощ.
Усiм вiршем М. Рильський готує нас до того, що зараз розпочнеться гроза.

I ось на обрiï щось темнiє,
чорних птиць iмлисте пiр’я
Затемнило небокрай.
Ось-ось гроза розпочнеться!
I я уявляю себе у полi, вже вiдчуваю запах дощу. Це говорить про майстернiсть
автора, про його вмiння повнiстю заволодiти увагою читача i спрямувати його думки
в необхiдний бiк.
Цим вiршем, як на мене, М. Рильський хотiв показати красу природи, ïï
велич, ïï позитивний вплив на нашу свiдомiсть.

Схожі твори: