Головна Головна -> Твори -> Характернi риси “неокласичноï” лiрики М. Рильського

Характернi риси “неокласичноï” лiрики М. РильськогоМ. Рильський посiдає одне з чiльних мiсць в украïнськiй поезiï.

Характерною рисою його лiрики є прагнення до гармонiï
Ї мiж особистiстю i навколишнiм свiтом, людиною i природою.
У свiтi лiричноï поезiï М. Рильського переважають насиченi кольори:
“Червонобоким яблуком округлим скотився день, доспiлий i тяжкий, i нiч повiльним
помахом руки широкi тiнi чорним пише вуглем” (“Людскiсть”).
Сердечнi переживання автора вiдбуваються на фонi природи. Вiн з великою
майстернiстю зображує пори року: весна (“Гнуться клени нiжними колiнами… Ще от
день
Ї i все ми, все покинемо для блакитнокрилоï плавби”,
Ї “Ластiвки лiтають, бо лiтається…”); лiто (“Як соковито й повно гуде i
стелеться понад землею ясного полудня вiолончель!”
Ї “Опiвднi”); осiнь (“Запахла осiнь в’ялим тютюном, та яблуками, та тонким
туманом…”
Ї “Запахла осiнь…”).
Для “неокласичноï” лiрики поета характерна просторово-часова ïï
органiзацiя. Зображуваний простiр у нього поставлений у далеку перспективу i
пiдноситься до чогось значущого.
Час у поезiï звiльнений вiд побутовоï конкретики. Дiя вiдбувається на
тлi “всезагальноï” епохи.
У поезiях М. Рильського за двадцять рокiв вiдбулися iстотнi стильовi змiни, що
проявляються у тому, що зникають впливи символiзму, iмпресiонiстичноï
моментальностi у фiксацiï переживань, посилюється класицистична яснiсть,
точнiсть композицiйного ладу (у лiрицi), стрункiсть синтаксису.
Взагалi у творчостi М. Рильського репрезентовано стильовi школи свiтовоï
поезiï: класицизму, романтизму та реалiзму.

Схожі твори: