Головна Головна -> Твори -> Щирiсть вираження патрiотичних почуттiв лiричного героя

Щирiсть вираження патрiотичних почуттiв лiричного герояу вiршi В. Пiдпалого “Тиха елегiя”
Коли читаєш вiрш Володимира Пiдпалого “Тиха елегiя”, здається, що вустами
лiричного героя промовляє твоя стривожена душа. Ми часто чуємо це горде слово

Ї “патрiотизм”. Воно лине з високих трибун, начертане на гаслах демонстрантiв, ним
сповненi численнi газетнi статтi. Але ось раптом натрапиш на просте зiзнання:

Коли мене питають: “Украïну
чи можеш ти забуть на чужинi?”
Ї
кричу: “Кладiть отут у домовину
живим!.. Однаковiсiнько менi…”
Ї
i стає зрозумiлою справжня, щиросердечна суть патрiотизму. Вона
Ї не в гучних словах, не в полiтичних закликах. Вона
Ї в глибинах душi, вона
Ї в кожнiй краплинцi твоєï кровi, у кожному подиху. Про неï не можна
красномовно сповiщати весь свiт (чи не тому вiрш i має назву “Тиха елегiя”?), вона
не потребує наголосу i знакiв оклику. Справжнiй патрiотизм вищий за слова, в якi
його одягають,
Ї як щирi почуття не вмiшуються нi в якi рамки.
А тому лiричний герой В. Пiдпалого скорiше промовчить, анiж почне прилюдно
присягатися в любовi Батькiвщинi. I тисячi, мiльйони моïх спiввiтчизникiв,
переконаний, зрозумiють поета. Бо Украïна для них
Ї це й блакитнi стрiчки “рiк, рiчок, i рiчечок, i потiчок”, i “яснi зорi, тихi
води”, i “степи, озера, яблунi в саду”, i рiдна мова, що з колисковоï синовi
лине в тихому спiвi…
Така людина нiколи не зрадить свою землю:
…вiд них не вiдокремлю
себе i тодi, як в землю перейду…
Може, саме тому справжнiй патрiот не стане багатоголосно розповiдати про своï
гарячi почуття, бо раптом “випадкове слово” плямою впаде на ïх кришталеву
чистоту.
…Менi б дуже хотiлося, аби цього вiрша прочитали (а ще краще
Ї вивчили) деякi можновладнi “патрiоти”, для яких слово “патрiотизм” стало
перепусткою до державних посад.

Схожі твори: