Головна Головна -> Твори -> Пiдпалий Володимир

Пiдпалий Володимир(1936-1973)
Народився в с. Лазiвцi на Полтавщинi в селянськiй родинi. Рано прилучився до
важкоï працi в колгоспi. Навчався у Киïвському державному унiверситетi
iм. Т. Г. Шевченка. Працював редактором у видавництвах м. Києва. Поет. Автор
книжок: “Зелена гiлка”, “Повесiння”, “Тридцяте лiто”, “В дорогу
Ї за ластiвками”, “Вишневий цвiт”, “Синi троянди”, “Поезiï”, “Береги землi”.

Оптимiзм, упевненiсть у собi й вiдчуття правильностi обраного шляху

(“Запросини” В. Пiдпилого)
Якщо прочитати поезiю Володимира Пiдпалого “Запросини” не вдумливо, то вона навряд
залишить по собi й пам’ятi глибокий слiд
Ї настiльки в нiй все символiчно. Та коли пiти за думкою автора, пройнятися кожним
рядком, то перед тобою вiдкриється образ духовно збагаченоï особистостi. У
цьому свiтi вона
Ї впевнений хазяïн, що знає про життя бiльше за iнших:
Я розкажу тобi таке,
чого не може iнший,
бо таємницею володiємо
я та нiч…
Ця людина має ключi вiд “трьох замкiв”, “хатки”, у якiй заховане справжнє коштовне
диво
Ї “золотi весла” вiд “золотого човна”, що пливе “у холодному небi”. Це багатство
небесного i земного
Ї нероздiльне, як нероздiльнi човен i весла. Воно нiби сконцентрувалося в душi
лiричного героя “Запросин”
Ї i вiн дiлиться цим безмежним багатством з кожним iз нас, хоч i звертається до
читача потаємно-особисто:
Нас тепер двоє
знає про весла
Ї
ходiмо!
Але куди запрошує поет? У яку дорогу вiн кличе у осiнню довгу нiч? У свiт чистоти
людськоï душi: “де три гори зiйшлися”, “де три рiки злилися”, “де три шляхи
зв’язалися”. Так, дорога вночi буде нелегкою
Ї на те вона й “нiч” (яка влучна алегорiя!). Та оптимiзм, яким пройнятий вiрш,
вiдкидає вагання i невпевненiсть, бо вiдчуваєш: цей лiричний герой обрав
безпомилковий i правильний шлях. Вiн не заперечує, що шлях цей може виявитися для
когось непомiрно тяжким, але iншоï дороги до духовно високого i гiдного життя
не iснує:
Навiть
якщо не дiйдемо
Ї
ходiмо!

Схожі твори: