Головна Головна -> Твори -> Чого нас навчає поетичний твiр Д. Павличка “Добрий день”

Чого нас навчає поетичний твiр Д. Павличка “Добрий день”Перша книжка Д. Павличка “Любов i ненависть” вийшла в свiт 1953 року. Не дарма
кажуть, що про долю поета можна дiзнатися, прочитавши його вiршi.

Iз вiршiв першоï книжки ми дiзнаємося, що доля маленького Дмитра така, як i
багатьох украïнських дiтей того часу: злиднi, низький рiвень освiти, бо
навчали чужою мовою. За бажання вчити рiдну мову ще й на колiна ставили.

… Та за мову мужицьку не раз на колiна
Довелося у школi ставати менi.
Народився вiн на Захiднiй Украïнi у родинi простого лiсоруба, “не зрiкся нi
мови, нi пiснi рiдного краю”.
Рано вiн залишився без матерi, але змiни в життi краïни привели до того, що у
школi почали викладати рiдною мовою, з’явилися украïнськi книжки.
Своïми вiршами автор показує, як розквiтає його рiдний край, рiдна земля i
взагалi вся Украïна.
У вiршi “Добрий день” Д. Павличко розповiдає про людей, якi живуть у Прикарпаттi.
Це добрi, красивi люди. Якщо ви гостi цього красивого краю, вас зустрiнуть, як
дорогих, рiдних людей.
У своïх вiршах поет потрошку закохує читача у рiдну Прикарпатську землю,
рiдний народ. А що вже казати про вiршi Д. Павличка, якi покладено на музику.
Деякi з пiсень стали справдi народними, наприклад “Два кольори”.
Твори Дмитра Павличка будуть завжди жити в пам’ятi нашого народу, бо вони вчать
нас любити рiдний край, рiдну мову, любити та поважати матiр.

Схожі твори: