Головна Головна -> Твори -> ОСЬМАЧКА ТОДОСЬ БІОГРАФІЯ

ОСЬМАЧКА ТОДОСЬ БІОГРАФІЯ(1895-1962)
Народився в с Куцiвцi (нинi Черкащина) в багатодiтнiй селянськiй родинi. Служив в
економiï писарчуком, займався самоосвiтою, вчителював, згодом вступив до
Киïвського iнституту народноï освiти. Входив до складу лiтературноï
групи “Ланка”-МАРС. З початком репресiй симулював психiчний розлад, щоб
урятуватися вiд арешту. Пiд час вiйни емiгрував до Нiмеччини, потiм

Ї до США. Мандрував по свiту. Помер у госпiталi поблизу Нью-Йорка.

Поет, прозаïк, перекладач. Твори письменника написанi в експресiонiстичнiй
манерi. Автор багатьох збiрок поезiй (“Круча”, “Скитськi вогнi”, “Сучасникам”,
“Китицi часу” та iн.), трьох прозових творiв (“Старший боярин”, “Ротонда
душогубцiв”, “План до твору”), перекладiв п’єс Шекспiра.
Тодось Осьмачка: життя i творчiсть
Тодось Осьмачка народився 3 травня 1895 р. у с Куцiвка на Черкащинi.

Першi вiршi Осьмачки народжуються рано
Ї ще в дитинствi, в атмосферi сiльськоï природи, народних переказiв, легенд,
казок.
У перiод плiдного для украïнськоï лiтератури i мистецтва 1917

Ї 1922 pp. формується свiтогляд Т. Осьмачки.
1922 р. з’явилася перша книга поезiй “Круча”
Ї поетика самовираження. Вiн
Ї у стихiï величних планетарних зрушень, в якi втянуто сонце, моря, вiки,
народи. У збiрцi “Круча” критика приваблювала “нерозгадана глибiнь образiв i разом
з тим блискуча народна мова”.
У 1925 р. виходить друга книжка поезiï “Скитськi вогнi”
Ї як гiмн украïнському степовi:
Гей, степе мiй,
I пiдпер ти рiками моря,
Щоб не схитнулися вони
На ниви хлiбороба…
20-тi роки
Ї це страшний голод на Украïнi, це селянськi повстання й жорстоке придушення
масових протестiв. До студента Киïвського iнституту народноï освiти
прилiтають iз рiдного села Куцiвки, що на Черкащинi, сумнi звiстки. У вiршi “Труни
в гаях” ця трагедiя украïнського села набуває вираження в образах двох трун,
оплакуваних народними сльозами:
Як у тiй трунi, що лягла пiд рiв,
битая в мороз, скупана в кровi
Ї
радiсть молода
Ї квiти степовi.
У другiй трунi
Ї мати всiх людей.
1929 р
Ї збiрка “Клекiт”. Вiдчуття самотностi, змученостi душi, розпачу посилюється. “О
будь ти прокляте, життя моє”.
Початок 30-х рокiв стає початком його безкiнечних блукань: арешти, допити,
ув’язнення в Бутирцi, лiкування в Кирилiвськiй психiатричнiй лiкарнi.

Наприкiнцi 1942 р. Тодось Осьмачка приблукав до Львова, з’явився в
лiтературно-мистецькому клубi. Там читає уривки з поеми “Поет”. У 1947 р. поема
вийде в свiт. Цей складний фiлософський твiр вважається вершиною творчого злету
Тодося Осьмачки.
У книзi “Ротонда душогубцiв” подається лiтопис злочинного винищення
украïнського селянства в перiод примусовоï колективiзацiï.

Переслiдуваний хворобою, страхом розправи над ним агентiв КДБ, мандрував до США i
Нiмеччини, де часто виступав перед украïнськими громадами. 7 вересня 1962 р.
Тодось Осьмачка помер.
Проза Тодося Осьмачки
Ї вагома й самобутня, не схожа нi на яку iншу сторiнка украïнськоï
епiки.

Схожі твори: