Головна Головна -> Твори -> I. Нечуй-Левицький – майстер пейзажу

I. Нечуй-Левицький – майстер пейзажуI. “Кайдашева сiм’я”
Ї епопея про украïнське село в першi десятирiччя пiсля реформи 1861 р.

II. Сiм’я Кайдашiв
Ї типовi селянськi мешканцi.
1. Працьовитiсть Кайдашiв (чоловiки працюють у полi, роблять вози; жiнки

Ї готують страви, дбають про хату тощо).
2. Маруся й Омелько Кайдашi (долi зламанi крiпацтвом; перетворення з працьовитих,
дбайливих, здiбних людей на обмежених, егоïстичних).
3. Молодi Кайдашi та ïхнi дружини (зовнiшня I. Тонке природжене чуття природи
Ї характерна риса творчоï особистостi I. Нечуя-Левицького. (У письменника
майже нема творiв, куди пейзаж не входив би як обов’язковий складовий елемент
сюжету. Пильне око письменника фiксує всi деталi
Ї освiтлення, барви, описи поверхнi землi, рослиннiсть.)
II. I. Нечуй-Левицький
Ї видатний “артист зору”.
1. Повiсть “Микола Джеря”
Ї майстерне змалювання письменником украïнськоï природи.

а) Опис рiчки Раставицi (слуховi й зоровi образи в описi).
б) Опис рiчки Рось
Ї мальовнича картина неповторноï украïнськоï природи.

2. Мальовничi пейзажi Украïни, майстерно вiдтворенi письменником у повiстi
“Кайдашева сiм’я”.
а) Опис села Семигори
Ї “жива краса, розлита в природi”. III. Велика любов письменника до рiдноï
землi. (I. Нечуй-Левицький над усе любив рiдну землю i цю любов перелив у чарiвнi
пейзажi, за допомогою яких зобразив життя i розкрив характери своïх
героïв.)
да, працьовита Мотря; добра, лагiдна
Мелашка).
4. Спотворення характерiв, руйнацiя сiм’ï (постiйнi сварки за “моє”, “твоє”;
гонитва за наживою; втрата взаєморозумiння, поваги одне до одного; Маруся
кривдить невiсток, Омелько
Ї пиячить; дiти пiдiймають руку на батькiв; Лаврiн через кожну дрiбницю ворогує з
братом; характер Мелашки змiнюється на гiрше).
III. “Кайдашева сiм’я”
Ї твiр, що примушує людей замислитися над своïм життям (допомагає очиститися
душам вiд егоïзму, жадоби до власностi).

Схожі твори: