Головна Головна -> Твори -> Образ крiпака-бунтаря Миколи Джерi (за повiстю I. Нечуя-Левицького “Микола Джеря”

Образ крiпака-бунтаря Миколи Джерi (за повiстю I. Нечуя-Левицького “Микола Джеря”I. Микола Джеря родом iз села Раставиця. (Син старого Петра Джерi, справний
парубок, але крiпак, як i вся його родина.)
II. Зустрiч Миколи з дiвчиною Нимидорою. (Хлопець палко покохав ïï,
сироту, наймичку, одружився.)
III. Джерина сiм’я на панщинi. (Коли обробляли панський тiк, парубок вже тодi
розмiрковував над тим, чому в одних людей так багато хлiба, а iншi його не бачать,
вiн хоче працювати на себе, свою родину, “а не на чужих багатющих людей”.)

IV. Робота на своєму полi. (Коли сiм’я Джерi вiдбувала панщину, зерно на
ïхньому полi осипалося, бо нiколи було збирати його. Микола, замiсть
панського лану, обробляв своє поле, за що його хотiв покарати осавула, але
чоловiк не побоявся його. Коли осавула замахнувся нагайкою, вирiшив оборонятися
серпом.)
V. Боротьба Миколи Джерi. (Зi смертю батька змiнюється настрiй крiпака

Ї вiн розмiрковує над тим, що потрiбно сплачувати подушне i за живих, i за
мертвих, а Бог захищає багатих, а не бiдних. Микола пiдбурює людей не йти жати до
пана, а обробляти своï поля. Вiн не боïться навiть того, що його можуть
вiддати в москалi.)
VI. Вiдплата осавуловi. (Коли дружина осавули вкрала сало, Микола не побоявся
помститися ïï чоловiковi за жорстокiсть
Ї прогнав селом його дружину з жартами i дотепами, а самого осавулу побив киями).

VII. Бурлакування Миколи. (Разом iз товаришами вiн залишає село i добирається до
Бессарабiï, потiм до Днiпровського лиману, рибалить. Але пан направляє за
ними полiцiю, яка заарештовує ïх. Надходить указ про звiльнення вiд
крiпацтва, тому всiх вiдпускають, але вже анi матерi, анi дружини вiн не застає у
живих.)
VIII. Iсторiя людини-бунтаря. (До кiнця своïх днiв Микола Джеря виступає
проти панiв, якi кривдили селян.)

Схожі твори: