Головна Головна -> Твори -> НЕСТАЙКО ВСЕВОЛОД БІОГРАФІЯ

НЕСТАЙКО ВСЕВОЛОД БІОГРАФІЯ(народився 1930 року)
Народився в м. Бердичевi на Житомирщинi в родинi службовцiв. Закiнчив фiлологiчний
факультет Киïвського державного унiверситету. Працював у редакцiях журналiв
“Днiпро”, “Барвiнок”, у видавництвi “Молодь”, де було надруковано його першу книгу
“Шурка i Шурко”. Пише кiносценарiï, твори для дiтей, найвiдомiшi з яких: “В
краïнi сонячних зайчикiв”, “Пригоди Грицька Половинки”, “Незвичайнi пригоди у
лiсовiй школi”, “П’ятiрка з хвостиком” та iншi. Рiшенням Мiжнародноï ради з
дитячоï та юнацькоï лiтератури книжку “Тореадори з Васюкiвки” включено
до особливого Почесного списку Г. -X. Андерсена, а фiльм за цим твором одержав
Гран-Прi на Мiжнародному фестивалi в Мюнхенi. Повiстi й оповiдання В. Нестайка
перекладенi багатьма мовами свiту.
Образи головних героïв повiстi В. Нестайка “Тореадори з Васюкiвки”

Нещодавно на уроках украïнськоï лiтератури ми познайомилися з уривками
пригодницько-гумористичноï повiстi Всеволода Нестайка “Тореадори з
Васюкiвки”. Це надзвичайно цiкава iсторiя. Мене настiльки захопили подiï,
описанi автором, що я пiшов до бiблiотеки, взяв книгу про пригоди “тореадорiв” i
залюбки прочитав ïï вiд першоï до останньоï сторiнки.

Головнi персонажi повiстi
Ї Ява Рень i Павлуша Завгороднiй
Ї звичайнi школярi-пiдлiтки, що мешкають у селищi Васюкiвка, бешкетники, фантазери
та “зривщики дисциплiни”.
Звiдки таке незвичне iм’я
Ї Ява? То вiн сам себе так назвав, коли йому було лише пiвтора роки. Чи то воно,
пискля мале, хотiло сказати: “Я
Ї Ваня”, а вийшло “Ява”…, але причепилося оте “Ява” до нього, як реп’ях до
собачого хвоста. У Iвана руде скуйовджене волосся, а обличчя хлопця рясно вкрите
веснянками. Ява Рень
Ї енергiйний i вiдчайдушний хлопець. Зазвичай саме вiн є iнiцiатором рiзноманiтних
вигадок: то метро пiд Васюкiвкою
Ї прокласти, то влаштувати бiй бикiв, то органiзувати шкiльний театр. Але хлопець
здатний не тiльки на бешкет: коли сталася прикра подiя з переекзаменовкою, то вiн
влiтку сумлiнно готувався до перескладання екзамену з украïнськоï мови
на “безлюдному” островi, дiбравши собi iм’я “Робiнзон Кукурузо”.
Павлуша Завгороднiй
Ї кращий друг Яви. Це бiльш врiвноважений i спокiйний хлопець. Вiн захоплюється
малюванням i мрiє стати льотчиком, але не менше за Яву полюбляє рiзноманiтнi
пригоди й таємницi.
Васюкiвськi “тореадори” завжди мають благороднi намiри, але через брак досвiду i
знань, на жаль, iнодi потрапляють у прикрi ситуацiï. Нерозлучнi друзi,
обмiрковуючи вчинки, вмiють усвiдомити помилки й намагаються ïх не
повторювати, хоча вiдразу ж вигадують i здiйснюють нову “авантюру”. Тому читачi з
цiкавiстю довiдуються про пошуки незнайомця з тринадцятоï квартири, зйомки в
кiно, про допомогу хлопцiв пiд час рятування рiдного села вiд стихiйного лиха, про
викриття двох мiсцевих “шпигунiв”.
Менi зрозумiлi бажання i намiри Яви i Павлушi, адже вони моï ровесники.
Думаю, головне, про що хоче сказати нам автор: дружба
Ї велика сила; важливо мати поруч вiрного i вiдданого товариша, який пiде за тобою
в огонь i у воду, не зрадить, завжди допоможе в скрутнiй ситуацiï. Попереду в
мене знайомство з багатьма лiтературними творами вiдомих письменникiв. Але я
впевнений: “Тореадори з Васюкiвки” В. Нестайка
Ї одна з найкращих книжок, тому я усiм раджу прочитати ïï.

Схожі твори: