Головна Головна -> Твори -> Уславлення народного героя Iвана Сiрка в легендi “Як Сiрко перемiг татар”

Уславлення народного героя Iвана Сiрка в легендi “Як Сiрко перемiг татар”Украïна вiдома своïми героями, якi були справжнiми патрiотами, любили
народ i рiдний край. Про одного з таких героïв ми дiзнаємося з легенди “Як
Сiрко перемiг татар”. У нiй розповiдається про дивовижну здатнiсть кошового Сiрка
перетворюватися на хорта, яка допомогла йому перемогти величезне вiйсько татар.
Перетворившись на хорта, Сiрко потрапив до вiйська татар. Ворогам сподобалась ця
тварина. Вони ïï нагодували i залишили в себе. А вночi вiн,
перетворившись знов на людину, повернувся до запорожцiв i разом iз ними розбив
враже вiйсько.
Ця легенда змальовує Сiрка трохи у фантастичному планi. Та менi здається, що
пiдAрунтя для цього було. Я уявляю славетного запорожця високим, сильним, мужнiм,
кмiтливим чоловiком. Саме таким повинен бути захисник украïнського народу,
для якого немає нiчого неможливого i нездiйсненного. Там, де не можна побороти
силою, адже татар було набагато бiльше, на допомогу приходить розум, хитрiсть i
мужнiсть.
Iз такими героями нашому народу не було чого боятись!

Схожі твори: