Головна Головна -> Твори -> Змагання правди i кривди в казцi “Правда i кривда”

Змагання правди i кривди в казцi “Правда i кривда”Я люблю читати украïнськi народнi казки. В багатьох iз них розповiдається про
добро та зло. Одна з таких казок
Ї це казка “Правда та кривда”. В нiй дядько вирiшив довести своєму племiннику, що
краще жити неправдою. Вони запитали заробiтчанина, пана та попа, як “тепереньки
лучче жити”: чи правдою, чи кривдою? Усi цi люди вибрали кривду, запевняючи, що
правди не iснує.
Небiж засумував. Вiн був бiдний, i до того ж мусив тепер вiддати усю свою худобу
дядьковi, бо виявилася правда дядькова. Але доля вирiшила довести iнше. Хлопець
через безвихiдне становище хотiв накласти на себе руки, але випадково пiдслухав
розмову чотирьох чортiв. Цi чорти наробили багато лиха людям. Юнак вирiшив
помститися нечистi та допомогти людям. Вiн отримав винагороду за своï добрi
вчинки
Ї став королем. Але найголовнiше сталося пiзнiше. Якось до королiвства завiтав
його дядько. Король був до нього привiтним, а пiзнiше розповiв, хто вiн є
насправдi, а найголовнiше
Ї що краще жити правдою, робити добро. На пiдтвердження цього дядько отримав два
кораблi. Та заздрощi не дозволили йому мати користь iз цього. Врештi, дядька
занапастили тi самi чорти, якi випадково зробили юнака багатим.
Казка вчить нас жити так, щоб поряд iз нами була лише правда. Бо людина, що веде
правдиве життя, не залишиться не винагородженою. Але не треба це розумiти так, що
потрiбно робити усе iз розрахунком. Добро не одразу вертається, воно приходить
несподiвано, коли ми на це найменше чекаємо.

Схожі твори: