Головна Головна -> Твори -> Пiснi для Украïни – все: i поезiя, й iсторiя, i батькiвська могила (М.Гоголь)

Пiснi для Украïни – все: i поезiя, й iсторiя, i батькiвська могила (М.Гоголь)I. Украïнськi пiснi
Ї це нацiональний епос. (У ньому вiдбилась iсторична пам’ять народу, його
нацiональна свiдомiсть.)
II. Украïнськi iсторичнi пiснi
Ї безсмертнi пам’ятки, створенi генiєм самого народу. (Це нерукотворний пам’ятник
героям, якi вiддали своє життя за волю Батькiвщини й повернулися до свого народу в
пiснi.)
1. Пiснi про боротьбу з турками й татарами.
а) “Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш”
Ї правдивий художнiй документ епохи.
б) “За рiчкою вогнi горять”
Ї картина татарського набiгу на украïнську землю.
в) “Зажурилась Украïна, бо нiчим прожити”
Ї образ-уособлення Украïни, яка, як мати, оплакує своïх дiтей. У нiй
звучить незламна воля украïнського народу до боротьби, вiра у перемогу над
ворогом.
г) “Пiсня про Байду”. Втiлення в образi пiсенного Байди кращих рис запорозького
козацтва: безстрашностi, добродушностi, вiрностi народовi.
д) “Ой, на горi женцi жнуть”
Ї маршова козацька пiсня, у якiй звучить глибока любов до запорозького вiйська i
його ватажкiв
Ї Дорошенка й Сагайдачного.
2. Пiснi про боротьбу з польськими загарбниками.
а) “Розлилися крутi бережечки”. (Пiсня про невимовно тяжке становище Украïни
напередоднi визвольноï вiйни (1648
Ї1654).)
б) “Чи не той то Хмiль”. (У пiснi оспiвується перша перемога Б. Хмельницького над
польським вiйськом.)
в) “Не дивуйтеся, добрiï люди”
Ї оспiвування вiйськового таланту Б. Хмельницького i М. Кривоноса.

г) “Ой, з-за гори високоï”. (Зображення патрiотизму Брацлавського полковника
Данила Нечая, його героïчна смерть.)
3. Украïнськi iсторичнi пiснi XX столiття.
а) “Гей у лузi червона калина”. (Калина
Ї символ матерi-Украïни, висловлення надiï на визволення Вiтчизни з
неволi.)
б) “Єднаймось, брати-украïнцi”
Ї пiсня сiчових стрiльцiв, якi у часи громадянськоï вiйни боролися за
створення самостiйноï Украïнськоï республiки.
III. Украïнськi iсторичнi пiснi
Ї це “дзвiнкi живi лiтописи”. (Могутнi свiточi, що допомагають побачити й оцiнити
всi найважливiшi вiхи iсторiï народного життя, дiяльнiсть людей рiзних
епох.)

Схожі твори: