Головна Головна -> Твори -> “Iсторiя Русiв” – розповiдь про iсторичний розвиток Украïни вiд давнини до другоï половини XVIII столiття

“Iсторiя Русiв” – розповiдь про iсторичний розвиток Украïни вiд давнини до другоï половини XVIII столiттяЗ часiв другоï половини XVIII столiття дiйшов до нащадкiв рукопис “Iсторiя
Русiв” невiдомого автора. “Iсторiя Русiв”
Ї це iсторична праця, одна з перших про нашу iсторiю з давнини до 1769 року

Ї саме ця дата востаннє згадується у творi.
“Iсторiя Русiв”
Ї це книга, яка користувалася особливою шаною серед iсторичноï прози, бо
справедливо описувала погляд украïнцiв на iсторiю. Проти-церковний дух
ïï письма носив полiтичний характер, бо книга посилювала нацiональну
свiдомiсть украïнськоï iнтелiгенцiï того часу.
Про iсторiю написання цього твору нам вiдомо те, що його рукопис було знайдено в
1828 роцi, в 1846 роцi його було видано в Москвi, а в 1956
Ї в Нью-Йорку. Однак книга була дуже поширена в рукописному варiантi. Свого часу
нею користувалися письменники, коли писали твори на iсторичну тему. Серед таких
письменникiв був i Т. Шевченко. “Iсторiя Русiв” активно й таємно поширювалася
серед iнтелiгенцiï того часу, бо невiдомий автор цього твору смiливо
прославляв козацьку минувшину, висловлював думку про власну форму самоврядування
украïнського народу.
Героï “Iсторiï Русiв”
Ї Б. Хмельницький, I. Полуботок
Ї ватажки козацькоï доби нашоï iсторiï. Книга сповнена почуття
нацiональноï гiдностi, демократизму, тому i привертала увагу сучасникiв. А
ще “Iсторiя Русiв” цiкава тим, що правдиво зображує украïнську минувшину i
вперше порушила питання про мiсце Украïни в тогочаснiй полiтичнiй
ситуацiï
Ї саме в цьому ïï полiтичне значення.
У книзi знайшло також вiдображення єднання Украïни з Литвою, Польщею, Росiєю,
дається пояснення того, що це домовленостi рiвних сторiн, якi не поступаються
одна однiй у жоднiй сферi тодiшнього життя.
Отже, невiдомий автор “Iсторiï Русiв”
Ї це патрiот, який вiдстоював демократичнi погляди, мабуть, тому i не поставив
свого iменi на цьому iсторичному творi, але ми, його нащадки, вдячнi йому за
мужнiсть, за правдиве вiдтворення нашоï iсторiï.

Схожі твори: