Головна Головна -> Твори -> Вiдображення в козацьких лiтописах визвольноï вiйни 1648-1654 рокiв та воєнного союзу Украïни з Росiєю

Вiдображення в козацьких лiтописах визвольноï вiйни 1648-1654 рокiв та воєнного союзу Украïни з РосiєюУкраïнський народ завжди був працьовитим i волелюбним, а тому завжди
прославляв працьовитих, смiливих i мужнiх людей. Вiйна 1648
Ї1654 рокiв пiд проводом Б. Хмельницького увiйшла в нашу iсторiю як визвольна
вiйна проти польськоï шляхти.
Добу Хмельниччини найточнiше вiдображено в козацьких лiтописах, бо ïх
авторами були козаки.
Козацькi лiтописи
Ї це iсторiя козацтва, вони вiдзначаються образною мовою, багатi на описи
(пейзажi, портрети), гумор, сатиру.
Подiï визвольноï вiйни 1648
Ї1654 рокiв вiдображенi в лiтописах Самовидця, Грабянки, Величка. Iсторичнi
подiï, вiдтворенi в цих лiтописах, охоплюють iсторiю козацтва, показують
гетьмансько-старшинськi уособицi, боротьбу козакiв за незалежнiсть, висвiтлюють
перiод возз’єднання Украïни з Росiєю.
У “Лiтописi Самовидця” докладно описуються подiï 1648
Ї1702 рокiв i створення Чорноï ради пiд Нiжином 1663 року, боротьбу Сомка та
Брюховецького за гетьманство.
“Лiтопис Григорiя Грабянки” висвiтлює iсторiю козацтва до 1709 року. Григорiй
Грабянка
Ї гадяцький полковник
Ї людина освiчена, бо написано лiтопис тодiшньою лiтературною украïнською
мовою. У лiтопис входять тексти гетьманських унiверсалiв, грамот, договорiв.
Мiстить лiтопис i вiршi того часу.
“Лiтопис Самiйла Величка” охоплює подiï 1648
Ї1700 рокiв. Самiйло Велич-ко закiнчив Києво-Могилянську академiю, володiв шiстьма
мовами. Йому дуже болiло за злигоднi в Украïнi того часу, а ще за
гетьмансько-старшинськi усобицi. У лiтопис автор вводив перекази, оповiдання,
легенди про видатних i шанованих серед козацтва людей. Є в лiтописi й перекази
про Богдана Хмельницького, оповiдь про безстрашного кошового Iвана Сiрка. Основний
пафос лiтопису
Ї патрiотичний. У них стверджується, що потрiбно рятувати Украïну, захищати й
боронити ïï.
Отже, козацькi лiтописи сповненi патрiотизму, героïзму, оповiдають нам
iсторiю наших предкiв i тим цiкавi для нас.

Схожі твори: