Головна Головна -> Твори -> Яким я уявляю князя Iгоря (За “Словом о полку Iгоревiм”)

Яким я уявляю князя Iгоря (За “Словом о полку Iгоревiм”)Лiро-епiчна поема “Слово о полку Iгоревiм”
Ї це дорогоцiнна спадщина наших предкiв, перша лiтературна пам’ятка
Киïвськоï Русi.
Вивчаючи цей твiр, я познайомилася з низкою образiв, якi оспiвав далекий мiй
предок. Це й Iгор, це i Всеволод, це i Ярославна. Дуже схвилював мене автор тим,
що майже в кожному рядку вiдчутне його вболiвання за долю русичiв, за рiдний край.

Одним iз головних образiв поеми є образ новгород-сiверського князя Iгоря
Святославича, до якого невiдомий автор вiдчуває особливу любов i симпатiю.

У моïй уявi князь Iгор
Ї це мужнiй воïн у шоломi i кольчузi, з великим довгим мечем у руцi. Вiн
вправно сидить на конi, а погляд його свiтлий, людяний, а не жадiбний, нечистий.
Його похiд
Ї це не гонитва за здобиччю, а бажання вiдкинути ворога вiд кордонiв Руськоï
землi, захистити русичiв вiд половцiв.
Менi iмпонує вiдвага Iгоря, його здатнiсть прийти на допомогу воïну в бою. А
з iншого боку, Iгор постає як князь, який прагне, щоб про його вiдвагу,
безстрашнiсть заговорили й iншi князi. А тому я уявляю Iгоря i як трохи гордовиту
людину, трохи егоïстичну, можливо, через молодiсть, можливо, з якихось iнших
причин. Менi здається також, що Iгор
Ї дуже самовпевнений, бо хотiв сам здобути собi слави, бiльше турбувався про свою
честь. А ще вiн був честолюбним, бо заздрив славi киïвського князя
Святослава, який зумiв органiзувати на битву з половцями пiвденноруських князiв i
здобути перемогу.
Кожна людина має як позитивнi, так i негативнi риси характеру. I менi подобається
те, що автор “Слова…” зобразив князя Iгоря не як людину-iдеал, а як звичайну
людину
Ї з ïï мужнiстю, безстрашнiстю i з життєвими вадами одночасно. Я
вважаю, що саме цим Iгор i приваблює i автора, i читачiв.

Схожі твори: