Головна Головна -> Твори -> Природа та ïï роль у “Словi о полку Iгоревiм”

Природа та ïï роль у “Словi о полку Iгоревiм”I. Автор “Слова о полку Iгоревiм”
Ї уважний спостерiгач природи.
II. Руська природа в “Словi…” як дiйова особа.
1. Глибоке знання автором “Слова…” степовоï природи (опис берегiв Дiнця як
“срiбних”; Iгор хвалить Дiнець, що той “сторожив” його, коли вiн ховався в
заростях рiки, й чутливi гоголi й чайки попереджали про наближення людей).

2. Надiлення природи людськими якостями (природа спiвчуває руським, попереджає
ïх про небезпеку, коли Iгор рушив у похiд
Ї свiтло сонця померкло; допомагає Iгоревi в його втечi з полону звернення
Ярославни до природи по допомогу; природа озивається на поразку руських: трава
никне, дерева вiд горя схиляються до землi).
3. Стирання межi мiж природою i людиною (порiвняння людей з птахами, звiрами: iз
турами, соколами, вороном, зозулею; Iгор вступає в розмову з Дiнцем i отримує вiд
нього помiч; Ярославна шукає помочi у вiтру, сонця, Днiпра).
4. Введення в дiю “Слова…” величезних географiчних просторiв (половецький степ,
“синє море”, рiки: Дон, Волга, Днiпро, Донець, Дунай, Рось, Сула, Немига; мiста

Ї Корсунь, Тмутаракань, Киïв, Полоцьк, Чернiгiв, Курськ, Бєлгород та iншi

Ї уся руська земля).
5. Злиття природи з дiями людей, дiйова активнiсть природи (перед битвою з
половцями кривавi зорi свiтло повiдають; чорнi хмари з моря йдуть; земля гуде,
рiки мутно течуть, прах понад полями несеться; пiсля поразки руських

Ї широкий сум iде по Русi).
III. Жива картина давнього половецького степу у змiстi “Слова…”

Ї яскраве свiдчення того, що “Слово…” написане очевидцем.

Схожі твори: