Головна Головна -> Твори -> Кохання Ярославни – дружини князя Iгоря (за “Словом о полку Iгоревiм”)

Кохання Ярославни – дружини князя Iгоря (за “Словом о полку Iгоревiм”)I. “Слово о полку Iгоревiм”
Ї найдорожче художнє надбання схiднослов’янських народiв. (Використання
символiки, крилатих фраз, постiйних епiтетiв є свiдченням того, що “Слово…”

Ї перший художнiй твiр давньоруськоï лiтератури.)
II. Система образiв “Слова о полку Iгоревiм”.
1. Образи мужнiх захисникiв Руськоï землi. (“Слово…” глибокопатрiотичний
твiр, що зображує передусiм Iгоря, Всеволода та iнших мужнiх i смiливих
воïнiв, якi пiшли на бiй з половцями. ïм допомагає вся Русь, за них
переживають не тiльки люди, а й природа, Руська земля. Цей високопатрiотичний
твiр хвилює нас i цими образами, серед яких найчарiвнiший
Ї образ Ярославни.)
2. Роль жiночих образiв у поемi “Слово о полку Iгоревiм”. (Лiричнiсть, нiжнiсть,
мир i спокiй навколо домашнього вогнища несуть цi образи поеми. В них втiлена
печаль i турбота вiтчизни про своïх воïнiв.)
3. Ярославна
Ї дружина новгород-сiверського князя Iгоря Святославича. (Символiка образу: це i
глибоко лiричний образ жiнки, втiлення подружньоï вiрностi, моральноï
чистоти, вся вона
Ї жiноче чекання й тривога, вболiвання за Iгореву дружину. З iншого боку

Ї це й символ матерi-вiтчизни, яка послала русичiв захищати рiдну землю вiд
ворога.)
4. Художня цiннiсть образу Ярославни. (Ярославна
Ї iсторична особа й разом з тим перший вигаданий образ, створений автором поеми.
Ярославна постає перед читачами не як княгиня, а як звичайна жiнка, яка дуже
любить свого чоловiка-воïна, свiй край. Плач Ярославни
Ї це плач руськоï жiнки, яка в своєму горi вболiває не лише за долю Iгоря, а
й за долю його воïнiв. Ярославна закликає сили природи допомогти коханому i
його воïнам, i природа нiби вiдгукується на ïï прохання. Сили
природи у творi персонiфiкуються, набувають людських властивостей.)

5. Громадське i патрiотичне значення образу Ярославни. (Образ Ярославни

Ї це узагальнений образ жiнки, яка любить свою краïну, вiрна своєму
чоловiковi й не лише вболiває про особисте горе, а думає про справу i дружину
Iгоря. Вона закликає сили природи допомогти повернути Iгоря з полону, пощадити
його воïнiв.)
III. Значення образу Ярославни. (Ярославна “Слова о полку Iгоревiм”

Ї це один iз найблагороднiших i найдовершенiших у свiтовiй лiтературi жiночих
образiв, який i донинi хвилює читачiв своєю чистотою, благородством, моральною
силою.)

Схожі твори: